Hlavní obsah

otevřený

Přídavné jméno

  1. (okno, dům, ústa ap.) offen, geöffnet, aufgemachtotevřená oknageöffnete Fensterden otevřených dveříder Tag der offenen Tür
  2. (nekrytý, volný) offenotevřený oheňoffenes Feuer
  3. (ničím neohraničený) offenotevřené mořeoffenes Meerling. otevřená slabikaoffene Silbe
  4. (nevyřešený) offennechat věc otevřenoudie Sache offen lassen
  5. (zjevný, veřejný) offenotevřený dopisoffener Brief
  6. (přímý, upřímný) offen, aufgeschlossenotevřená povahaoffener Charakter

Vyskytuje se v

dveře: den otevřených dveříTag der offenen Tür

banka: otevřít si konto u bankyein Konto bei einer Bank eröffnen

čumět: čumět na koho/co s otevřenou pusouj-n/etw. mit offenem Mund angaffen

denně: otevřeno denně od 8 do 12 (hodin)geöffnet täglich von acht bis zwölf (Uhr)

dopis: otevřený dopisoffener Brief

doširoka: Doširoka otevřel oči.Er hat die Augen weit geöffnet.

napolo: napolo otevřít očidie Augen halb öffnen

nově: nově otevřený obchodneu eröffnetes Geschäft

ohniště: otevřené ohništěoffene Feuerstelle

oko: otevřít/zavřít/klopit očidie Augen aufschlagen/zumachen/niederschlagen

otevřít: otevřít dveře/oknodie Tür/das Fenster öffnen

páka: otevřít dveře pákoudie Tür mit einem Hebel öffnen

rána: hluboká/otevřená/zacelená ránaeine tiefe/offene/verheilte Wunde

účet: otevřít si účet(sich) ein Konto eröffnen

veřejnost: otevřít co pro veřejnostetw. für die Öffentlichkeit öffnen

zamlžený: otevřít zamlžené oknoein beschlagenes Fenster öffnen

duše: otevřít komu svou dušij-m seine Seele öffnen

dvířka: nechat si otevřená zadní dvířkasich eine Hintertür offen lassen

hrát: hrát s kým otevřenou hrumit j-m ein offenes Spiel spielen

náruč: uvítat koho s otevřenou náručíj-n mit geöffneten Armen willkommen heißen

ústa: stát s otevřenými ústymit offenem Mund dastehen

zadní: pamatovat na zadní vrátka, nechávat si zadní vrátka otevřenásich eine Hintertür offenhalten

otevřený: den otevřených dveříder Tag der offenen Tür