Hlavní obsah

ústa

Podstatné jméno, rod střední pomnožné

  • der Mundpolíbit na ústaauf den Mund küssenvypláchnout si ústaden Mund spülen

Vyskytuje se v

páchnout: Páchne mu z úst.Er stinkt aus dem Mund.

povolaný: slyšet co z povolaných ústetw. aus berufenem Mund hören

semknutý: semknutá ústazusammengepresste Lippen

med: mazat komu med okolo úst/hubyj-m Honig/Brei ums Maul schmieren

ansetzen: přiložit flétnu k ústůmdie Flöte ansetzen

ausspülen: vypláchnout si ústasich den Mund ausspülen

hauen: Uhodil ho do úst.Er hat ihm auf den Mund gehauen.

spitzen: Našpulila ústa.přen. Sie hat den Mund gespitzt.

vorhalten: držet si při zívání ruku před ústysich beim Gähnen die Hand vorhalten

ústa: políbit na ústaauf den Mund küssen