Hlavní obsah

ústa

Podstatné jméno, rod střední pomnožné

  • der Mundpolíbit na ústaauf den Mund küssenvypláchnout si ústaden Mund spülen

Vyskytuje se v

páchnout: Páchne mu z úst.Er stinkt aus dem Mund.

povolaný: slyšet co z povolaných ústetw. aus berufenem Mund hören

semknutý: semknutá ústazusammengepresste Lippen

med: mazat komu med okolo úst/hubyj-m Honig/Brei ums Maul schmieren

ansetzen: die Flöte ansetzenpřiložit flétnu k ústům

ausspülen: sich den Mund ausspülenvypláchnout si ústa

hauen: Er hat ihm auf den Mund gehauen.Uhodil ho do úst.

spitzen: přen. Sie hat den Mund gespitzt.Našpulila ústa.

vorhalten: sich beim Gähnen die Hand vorhaltendržet si při zívání ruku před ústy