Hlavní obsah

dopis

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

náborový: náborový dopisder Werbebrief

otevřený: otevřený dopisoffener Brief

pilný: pošt. pilný dopisder Eilbrief

průvodní: průvodní dopisdas Begleitschreiben

spěšný: pošt. spěšný dopisder Eilbrief

varovný: varovný dopis/výkřikder Warnbrief/Warnruf

vyděračský: vyděračský dopisder Erpresserbrief

zamilovaný: zamilovaný dopisder Liebesbrief

čekat: čekat dopiseinen Brief erwarten

čtenář: dopisy čtenářůdie Briefe der Leser/Leserbriefe

děkovný: děkovný dopisder Dankbrief

dojít: Došel mi dopis?Ist ein Brief für mich angekommen?

doporučený: doporučený dopisein eingeschriebener Brief

dostat: dostat dopiseinen Brief erhalten

fráze: úvodní fráze dopisuEinleitungsphrase des Briefes

grafologický: grafologický rozbor dopisugraphologische Analyse eines Briefes

mapa: mapa na dopisyeine Briefmappe

nalepit: nalepit známku na dopisdie Briefmarke auf den Brief aufkleben

obálka: dát dopis do obálkyeinen Brief in den Briefumschlag stecken

omluvný: omluvný dopisder Entschuldigungsbrief

otevřít: otevřít dopisden Brief öffnen

plesknout: plesknout známku na dopiseine Briefmarke auf den Brief klatschen

podstrčit: podstrčit dopis pod dveřeeinen Brief unter die Tür schieben

pošta: poslat dopis poštoueinen Brief mit der Post schicken

poztrácet se: Poztrácely se mi všechny dopisy.Alle meine Briefe sind verloren gegangen.

převzít: převzít dopis od listonoševom Briefträger einen Brief entgegennehmen

přijít: Přišel mi dopis.Ein Brief für mich ist eingegangen.

přilepit: přilepit známku na dopisdie Briefmarke auf den Brief aufkleben

razítkovat: razítkovat dopisyBriefe stempeln

rozdělat: Rozdělej ten dopis!Mach den Brief auf!

schránka: dát dopis do schránkyeinen Brief in den Kasten werfen

uzamknout: uzamknout dopis do skříněden Brief in den Schrank verschließen

vhodit: vhodit dopis do schránkyeinen Brief in den Briefkasten einwerfen

výhrůžný: napsat výhrůžný dopiseinen Drohbrief schreiben

vyštrachat: vyštrachat staré dopisyalte Briefe hervorkramen

zapečetit: zapečetit dopiseinen Brief siegeln

známka: nalepit známku na dopiseine Briefmarke auf den Brief aufkleben

anfügen: připojit k dopisu pár řádekeinem Brief einige Zeilen anfügen

per: poslat dopis doporučeněeinen Brief per Einschreiben schicken

aufkleben: nalepit známku na dopiseine Briefmarke auf den Brief aufkleben

beifügen: přiložit k dopisu fotkueinem Brief ein Foto beifügen

beilegen: přiložit k dopisu fotografiieinem Brief ein Foto beilegen

bekommen: dostat dopiseinen Brief bekommen

beziehen: Odvolávám se na Váš dopis z ...Ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom ...

datieren: Dopis je datován 15. ledna tohoto roku.Der Brief datiert vom 15. Januar dieses Jahres.

drücken: otisknout na dopis pečeťdas Siegel auf den Brief drücken

einlaufen: Všechny dopisy chodí na toto oddělení.Alle Briefe laufen bei dieser Abteilung ein.

einschreiben: poslat důležitý dopis doporučeněeinen wichtigen Brief einschreiben lassen

Einschreiben: poslat dopis doporučeněeinen Brief als Einschreiben schicken

entgegennehmen: převzít dopis od listonoškyeinen Brief von der Briefträgerin entgegennehmen

Fetzen: roztrhat dopis na cuckyeinen Brief in kleine Fetzen zerreißen

hinzufügen: připojit k dopisu fotkudem Brief ein Foto hinzufügen

schnüffeln: Slídil ve starých dopisech své manželky.Er schnüffelte in alten Briefen seiner Frau.

setzen: podepsat se pod dopisseine Unterschrift unter den Brief setzen

unterschieben: podstrčit komu dopisj-m einen Brief unterschieben

dopis: otevřený dopisoffener Brief