Hlavní obsah

dopis

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

otevřený: otevřený dopisoffener Brief

pilný: pošt. pilný dopisder Eilbrief

průvodní: průvodní dopisdas Begleitschreiben

spěšný: pošt. spěšný dopisder Eilbrief

varovný: varovný dopis/výkřikder Warnbrief/Warnruf

vyděračský: vyděračský dopisder Erpresserbrief

zamilovaný: zamilovaný dopisder Liebesbrief

čekat: čekat dopiseinen Brief erwarten

čtenář: dopisy čtenářůdie Briefe der Leser/Leserbriefe

děkovný: děkovný dopisder Dankbrief

dojít: Došel mi dopis?Ist ein Brief für mich angekommen?

doporučený: doporučený dopisein eingeschriebener Brief

dostat: dostat dopiseinen Brief erhalten

fráze: úvodní fráze dopisuEinleitungsphrase des Briefes

grafologický: grafologický rozbor dopisugraphologische Analyse eines Briefes

mapa: mapa na dopisyeine Briefmappe

nalepit: nalepit známku na dopisdie Briefmarke auf den Brief aufkleben

obálka: dát dopis do obálkyeinen Brief in den Briefumschlag stecken

omluvný: omluvný dopisder Entschuldigungsbrief

otevřít: otevřít dopisden Brief öffnen

plesknout: plesknout známku na dopiseine Briefmarke auf den Brief klatschen

podstrčit: podstrčit dopis pod dveřeeinen Brief unter die Tür schieben

pošta: poslat dopis poštoueinen Brief mit der Post schicken

poztrácet se: Poztrácely se mi všechny dopisy.Alle meine Briefe sind verloren gegangen.

převzít: převzít dopis od listonoševom Briefträger einen Brief entgegennehmen

přijít: Přišel mi dopis.Ein Brief für mich ist eingegangen.

přilepit: přilepit známku na dopisdie Briefmarke auf den Brief aufkleben

razítkovat: razítkovat dopisyBriefe stempeln

rozdělat: Rozdělej ten dopis!Mach den Brief auf!

schránka: dát dopis do schránkyeinen Brief in den Kasten werfen

uzamknout: uzamknout dopis do skříněden Brief in den Schrank verschließen

vhodit: vhodit dopis do schránkyeinen Brief in den Briefkasten einwerfen

výhrůžný: napsat výhrůžný dopiseinen Drohbrief schreiben

vyštrachat: vyštrachat staré dopisyalte Briefe hervorkramen

zapečetit: zapečetit dopiseinen Brief siegeln

známka: nalepit známku na dopiseine Briefmarke auf den Brief aufkleben

anfügen: einem Brief einige Zeilen anfügenpřipojit k dopisu pár řádek

per: einen Brief per Einschreiben schickenposlat dopis doporučeně

aufkleben: eine Briefmarke auf den Brief aufklebennalepit známku na dopis

beifügen: einem Brief ein Foto beifügenpřiložit k dopisu fotku

beilegen: einem Brief ein Foto beilegenpřiložit k dopisu fotografii

bekommen: einen Brief bekommendostat dopis

beziehen: Ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom ...Odvolávám se na Váš dopis z ...

datieren: Der Brief datiert vom 15. Januar dieses Jahres.Dopis je datován 15. ledna tohoto roku.

drücken: das Siegel auf den Brief drückenotisknout na dopis pečeť

einlaufen: Alle Briefe laufen bei dieser Abteilung ein.Všechny dopisy chodí na toto oddělení.

einschreiben: einen wichtigen Brief einschreiben lassenposlat důležitý dopis doporučeně

Einschreiben: einen Brief als Einschreiben schickenposlat dopis doporučeně

entgegennehmen: einen Brief von der Briefträgerin entgegennehmenpřevzít dopis od listonošky

Fetzen: einen Brief in kleine Fetzen zerreißenroztrhat dopis na cucky

hinzufügen: dem Brief ein Foto hinzufügenpřipojit k dopisu fotku

schnüffeln: Er schnüffelte in alten Briefen seiner Frau.Slídil ve starých dopisech své manželky.

setzen: seine Unterschrift unter den Brief setzenpodepsat se pod dopis

unterschieben: j-m einen Brief unterschiebenpodstrčit komu dopis