Hlavní obsah

list

Vyskytuje se v

abreißen: ein Blatt vom Kalender abreißenvytrhnout list z kalendáře

amtlich: die Geburtsurkunde amtlich beglaubigen lassennechat rodný list úředně ověřit

Blatt: ein welkes/dürres Blattpovadlý/suchý list

Blatt: ein leeres Blatt Papierprázdný list papíru

frisch: ein frisches Blatt Papierčistý list papíru

gebrauchen: eine List gebrauchenpoužít lsti

notariell: die Geburtsurkunde notariell beglaubigen lassennechat notářsky ověřit rodný list

Papier: ein Blatt/Bogen Papierlist/arch papíru

sinken: Die Blätter sinken zur Erde.Listy se snášejí k zemi.

bobkový: gastr. bobkový listdas Lorbeerblatt, der Lorbeer

docházkový: docházkový listdie Abwesenheitsliste

javorový: javorový listdas Ahornblatt

jetelový: jetelový listdas Kleeblatt

křestní: křestní listder Taufschein

nákladní: dopr. nákladní listder Frachtbrief

oddací: oddací listder Trauschein

preferenční: preferenční listdie Präferenzliste

pupen: pupenec listudie Blattknospe

rodný: rodný listdie Geburtsurkunde

úmrtní: úmrtní listder Totenschein

výuční: výuční listder Facharbeiterbrief, das Facharbeiterzeugnis

záruční: záruční listder Garantieschein

zelný: zelný listdas Kohlblatt

živnostenský: živnostenský listder Gewerbeschein

utrhnout: utrhnout list z kalendářeein Blatt vom Kalender abreißen

volný: volné listy v knizelose Blätter im Buch

zazpívat: Umí zazpívat z listu.Sie kann vom Blatt absingen.

zpeřený: zpeřený listgefiedertes Blatt