Hlavní obsah

list

Vyskytuje se v

abreißen: vytrhnout list z kalendářeein Blatt vom Kalender abreißen

amtlich: nechat rodný list úředně ověřitdie Geburtsurkunde amtlich beglaubigen lassen

Blatt: povadlý/suchý listein welkes/dürres Blatt

frisch: čistý list papíruein frisches Blatt Papier

gebrauchen: eine List gebrauchenpoužít lsti

notariell: nechat notářsky ověřit rodný listdie Geburtsurkunde notariell beglaubigen lassen

Papier: list/arch papíruein Blatt/Bogen Papier

sinken: Listy se snášejí k zemi.Die Blätter sinken zur Erde.

bobkový: gastr. bobkový listdas Lorbeerblatt, der Lorbeer

docházkový: docházkový listdie Abwesenheitsliste

javorový: javorový listdas Ahornblatt

jetelový: jetelový listdas Kleeblatt

křestní: křestní listder Taufschein

list: potrav. bobkový listdas Lorbeerblatt

nákladní: dopr. nákladní listder Frachtbrief

oddací: oddací listder Trauschein

preferenční: preferenční listdie Präferenzliste

pupen: pupenec listudie Blattknospe

rodný: rodný listdie Geburtsurkunde

úmrtní: úmrtní listder Totenschein

výuční: výuční listder Facharbeiterbrief, das Facharbeiterzeugnis

záruční: záruční listder Garantieschein

zelný: zelný listdas Kohlblatt

živnostenský: živnostenský listder Gewerbeschein

utrhnout: utrhnout list z kalendářeein Blatt vom Kalender abreißen

volný: volné listy v knizelose Blätter im Buch

zazpívat: Umí zazpívat z listu.Sie kann vom Blatt absingen.

zpeřený: zpeřený listgefiedertes Blatt