Hlavní obsah

sinken

Vyskytuje se v

sinken: upadnout do bezvědomí/mdlobin Bewusstlosigkeit/Ohnmacht sinken

Mut: ztratit odvahu, klesnout na mysliden Mut sinken lassen/verlieren

Schlaf: upadnout do (hlubokého) spánkuin (tiefen) Schlaf sinken

chrám: Svatovítský chrám (v Praze)der Sankt-Veits-Dom (in Prag)

svatovítský: Svatovítský chrám v Prazeder Sankt-Veits-Dom in Prag

nízko: Voda klesla velmi nízko.Das Wasser sank sehr tief.

sesout se: sesout se k zemizu Boden sinken

slézt: Teplota slezla pod bod mrazu.Die Temperatur ist unter den Gefrierpunkt gesunken.

nula: klesnout na nuluauf null sinken

svatý: na svatého Dyndyam Sankt-Nimmerleins-Tag

Gefrierpunkt: Nálada klesla pod bod mrazu.Die Stimmung sank unter den Gefrierpunkt.