Hlavní obsah

Mut

Der, podstatné jméno~(e)s

  • odvaha, statečnostden Mut sinken lassen/verlierenztratit odvahu, klesnout na mysli(neuen) Mut fassenzískat (nové) odhodláníall seinen Mut zusammennehmensebrat veškerou (svou) odvahuj-m Mut zusprechendodat komu odvahy

Vyskytuje se v

mangeln: Ihm mangelt der Mut zum Risiko.Chybí mu odvaha riskovat.

nicht: Nicht einer hatte den Mut, nein zu sagen.Nikdo neměl odvahu říci ne.

odvaha: Mut zu etw. habenmít odvahu k čemu

veselý: frohen Mutes seinbýt veselé mysli

dodat: j-m Mut gebendodat komu odvahu

dostatek: genug Mut habenmít dostatek odvahy

Mut: all seinen Mut zusammennehmensebrat veškerou (svou) odvahu