Hlavní obsah

Papier

Vyskytuje se v

Berg: hora papírůein Berg von Papieren

Kniff: přehyb papíruein Kniff im Papier

Blatt: prázdný list papíruein leeres Blatt Papier

frisch: čistý list papíruein frisches Blatt Papier

rollen: stočit papír do kornoutuPapier zu einer Tüte rollen

Stück: trhat papír na kouskyPapier in Stücke reißen

vorlegen: předložit potvrzení/doklady/vysvědčení komuj-m die Bescheinigung/Papiere/Zeugnisse vorlegen

čtverečkovaný: čtverečkovaný papírkariertes Papier

grafický: grafický papírgrafisches Papier

nastříhat: nastříhat papír na proužkydas Papier in Streifen schneiden

natrhat: natrhat papír na cuckydas Papier zerfetzen

natřít: natřít lepidlo na papírKlebstoff aufs Papier streichen

obalený: zboží obalené papíremdie in Papier gehüllte Ware

obalit: Obalila květiny papírem.Sie hat die Blumen in Papier gewickelt.

padělaný: padělaný dokladyverfälschte Papiere

podélný: podélný kus papíruein längliches Stück Papier

potištěný: potištěný papírbedrucktes Papier

prosvítat: Na zadní straně papíru prosvítá text.Der Text scheint auf der Rückseite des Papiers durch.

přichystat: Přichystejte si papír a tužku.Legen sie sich Papier und einen Stift bereit.

přichytit: přichytit papír na nástěnkudas Papier an die Wandzeitung anheften

roztrhat: roztrhat papír na kouskydas Papier in Stücke (zer)reißen

roztrhnout: roztrhnout papír na půlkydas Papier in zwei Hälften reißen

roztrousit: roztrousit papíry po pokojidie Papiere im Zimmer verstreuen

sepnout: sepnout papíry svorkoudie Papiere mit einer Klammer zusammenheften

shrábnout: shrábnout papíry na hromadudie Papiere zusammenraffen

svinout: svinout papír do ruličkyein Papier in die Rolle wickeln

trhat: trhat papír na kouskyPapier in Stücke reißen

uhladit: uhladit papírdas Papier glätten

vydřít: Vydřel papír gumováním.Er radierte das Papier durch.

zapadat: Papíry zapadaly za stůl.Die Papiere sind hinter den Tisch gefallen.

závitek: závitek papírueine Rolle Papier

zfalšovaný: zfalšované dokladyfalsche/gefälschte Papiere

zpřeházet: Zpřeházel všechny papíry na stole.Er brachte alle Papiere auf dem Tisch durcheinander.

papír: hodit co na papíretw. zu Papier bringen

Papier: list/arch papíruein Blatt/Bogen Papier