Hlavní obsah

rollen

Slovesoi./h.

 1. kutálet se, koulet se kámen ap., otáčet se kola ap.Die Räder rollen.Kola se otáčejí.
 2. kutálet se, řinout se, valit se slzy po obličeji ap.
 3. válet se, převalovat se
 4. valit se, jet, rolovat
 5. (s)kutálet, (s)valit
 6. tlačit vozík ap.
 7. otočit hlavu ap., koulet, kroutit očima ap.die Augen/mit den Augen rollenkoulet očima
 8. srolovat, stočit do určitého tvaruPapier zu einer Tüte rollenstočit papír do kornoutu
 9. sich rollen stočit se, srolovat se
 10. rachotit, burácet, dunět
 11. ráčkovatSie rollt das R.Ráčkuje.

Vyskytuje se v

maßgebend: eine maßgebende Rolle spielenhrát rozhodující roli

Rolle: eine Rolle Toilettenpapierrole toaletního papíru

Schiene: auf Schienen rollenjezdit po kolej(nic)ích

akrobatický: sport. akrobatický rokenrolakrobatischer Rock 'n' Roll

role: rozhodující roleentscheidende Rolle

kladka: pevná kladkafeste Rolle

kolečko: stolek na kolečkáchder Tisch auf Rollen

koulet: expr. koulet očimadie Augen rollen

koulet se: Slzy se jí koulejí po tváři.Die Tränen rollen ihr über die Wangen.

kutálet se: Míč se kutálel sem a tam.Der Ball rollte hin und her.

najíždět: Letadlo najíždí na startovací plochu.Das Flugzeug rollt zur Startbahn.

přehodit: přehodit si roleseine Rollen tauschen

převalit se: Vlna násilí se převalila městem.Eine Welle der Gewalt rollte durch die Stadt.

převalit se: převalit se na boksich seitwärts rollen

role: špatně obsazená roleschlecht besetzte Rolle

role: učit se roli nazpaměťdie Rolle auswendig lernen

skutálet se: Slza se mu skutálela po tváři dolů.Die Träne rollte von seiner Wange herab.

svinout: svinout papír do ruličkyein Papier in die Rolle wickeln

svinout se: Kočka se svinula do klubíčka.Die Katze rollte sich zusammen.

válet: válet těstoden Teig rollen

závitek: závitek papírueine Rolle Papier

ztělesnit: ztělesnit postavu zločincedie Rolle des Verbrechers verkörpern

oko: koulet očimamit den Augen rollen

role: vypadnout z roleaus der Rolle fallen

významný: sehrát významnou roli v čemeine bedeutende Rolle in etw. spielen