Hlavní obsah

rollen

Slovesoi./h.

 1. kutálet se, koulet se kámen ap., otáčet se kola ap.Die Räder rollen.Kola se otáčejí.
 2. kutálet se, řinout se, valit se slzy po obličeji ap.
 3. válet se, převalovat se
 4. valit se, jet, rolovat
 5. (s)kutálet, (s)valit
 6. tlačit vozík ap.
 7. otočit hlavu ap., koulet, kroutit očima ap.die Augen/mit den Augen rollenkoulet očima
 8. srolovat, stočit do určitého tvaruPapier zu einer Tüte rollenstočit papír do kornoutu
 9. sich rollen stočit se, srolovat se
 10. rachotit, burácet, dunět
 11. ráčkovatSie rollt das R.Ráčkuje.

Vyskytuje se v

maßgebend: eine maßgebende Rolle spielenhrát rozhodující roli

Rolle: eine Rolle Toilettenpapierrole toaletního papíru

Schiene: auf Schienen rollenjezdit po kolej(nic)ích

rollen: sich rollenstočit se, srolovat se