Hlavní obsah

drücken

Sloveso

 1. auf etw. Akk zmáčknout co, (za)tlačit na co, (s)tisknout co knoflík, klávesu ap.
 2. stisknout, zmáčknout tlačítko ap.j-m die Hand drückenstisknout komu ruku
 3. vymáčknout mast z tuby ap.den Saft aus der Zitrone drückenvymačkat šťávu z citronu
 4. (při)tisknout (si) dítě na prsa ap., vtisknout, vtlačit peníze do dlaně ap.das Siegel auf den Brief drückenotisknout na dopis pečeťSie drückte ihr Gesicht in ein Kissen.Zabořila obličej do polštáře.
 5. tlačit bota na patě ap.Die Speise drückt mich im Magen.Jídlo mě tlačí v žaludku.
 6. kniž.tížit svědomí ap.
 7. stlačit, snížit platy, ceny ap.
 8. sich drücken hovor.vor etw. Dat, von etw. vyhnout se čemu odpovědnosti, vyvléci se z čeho z povinnosti ap.

Sloveso

 1. j-m/für j-n den Daumen drücken hovor.držet komu palce
 2. wissen, wo j-n der Schuh drückt hovor.vědět, kde koho tlačí bota
 3. auf die Tränendrüse drücken hovor.hrát na city

Vyskytuje se v

drücken: vor etw. Dat, von etw. vyhnout se čemu odpovědnosti, vyvléci se z čeho z povinnosti ap.sich drücken

Klinke: ukázat komu na dveře, vyhodit kohoj-m die Klinke in die Hand drücken

Schuh: vědět, kde koho tlačí botawissen, wo j-n der Schuh drückt

Tube: šlápnout na to, přidat plynauf die Tube drücken

Wand: tlačit koho ke zdi konkurenta ap.j-n an die Wand drücken

brauchen: U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.

herzhaft: komu stisknout srdečně rukuj-m die Hand herzhaft drücken

klávesa: stisknout klávesudie Taste drücken

můra: Starost ho tíží jako noční můra.Die Sorge drückt ihn wie ein Alptraum.

otlačit (si): Otlačil jsem si palec.Ich habe mir den Daumen wund gedrückt.

prsa: přitisknout (si) koho/co na prsaj-n/etw. an die Brust drücken

připlácnout: připlácnout mouchu na zeďeine Fliege an die Wand drücken

přirazit: Prudce ho přirazil ke zdi.Er hat ihn heftig an die Wand gedrückt.

přitisknout: přitisknout koho k soběj-n an sich drücken

přitisknout se: Přitiskli se k sobě.Sie drückten sich aneinander.

přitlačit: přitlačit na zvonekdie Klingel drücken

přitlačit se: přitlačit se ke stěněsich an die Wand drücken

stlačit: stlačit věci do kufrudie Sachen in den Koffer drücken

vmáčknout: vmáčknout vnukovi do ruky stokorunudem Enkel den Hunderter in die Hand drücken

vtisknout: vtisknout komu bankovku do dlaněj-m eine Banknote in die Hand drücken

zatlačit: zatlačit na zvonek(auf) eine Klingel drücken

zmáčknout: zmáčknout klikudie Klinke drücken

zvonek: zazvonit na zvonek u dveříauf die Türklingel drücken

zeď: tlačit koho ke zdij-n an die Wand drücken

Daumen: držet komu palce/pěstij-m, für j-n die Daumen drücken/halten