Hlavní obsah

schieben

Slovesoschob, h. geschoben

  1. (po)sunout, (po)strčit, (do)tlačitden Stuhl näher an den Tisch schiebenposunout židli blíž ke stolu
  2. strčit (si), vsunout (si) sousto do úst ap.
  3. irgendwohin (po)strčit kam
  4. sich schieben (pro)tlačit se, posunout se zástupem ap.
  5. sich schieben irgendwohin táhnout se, valit se, sunout se kamDie Wolken schoben sich langsam.Mraky se pomalu posouvaly.
  6. svalit, shazovat vinu ap.
  7. etw. Akk zbavovat se čeho výčitek ap., odmítat co vinu ap.die Schuld von sich schiebenzbavovat se viny

Vyskytuje se v

Gleis: j-n/etw. auf ein totes Gleis schiebenodsunout koho/co na vedlejší kolej

schieben: sich schieben(pro)tlačit se, posunout se zástupem ap.

beiseite: j-n/etw. beiseite schiebenodsunout koho/co stranou

durch: die Zeitung durch einen Spalt (hindurch) schiebenprostrčit noviny škvírou

abschieben: Schieb ab!Vypadni!, Odpal!, Táhni!

Rohr: den Kuchen ins Rohr schiebenstrčit koláč do trouby

unterschieben: Sie schob dem Kranken ein Kissen unter.Podsunula nemocnému polštářek.

vedlejší: j-n aufs Abstellgleis schiebenodsunout koho na vedlejší kolej

nasázet: das Brot in den Ofen schiebennasázet chléb do pece

odtlačit: den Wagen in die Garage schiebenodtlačit auto do garáže

podstrčit: Sie schob dem Kranken ein Kissen unter.Podstrčila nemocnému polštář.

postrčit: Er macht nichts von selbst, er muss immer geschoben werden.Sám nic neudělá, potřebuje postrčit.

přisunout: den Schrank an die Wand schiebenpřisunout skříň ke stěně

trouba: etw. in den Ofen schiebendát co do trouby

vrazit: den Kuchen in den Ofen schiebenvrazit koláč do trouby

vsunout: Er schob die Karte in die Öffnung.Vsunul kartu do otvoru.

zasunout: das Buch ins Regal schiebenzasunout knihu do poličky

Abstellgleis: j-n aufs Abstellgleis schiebenodsunout koho na vedlejší kolej