Hlavní obsah

beiseite

Příslovce

  • stranou, na stranu, z cestySie stand beiseite.Stála stranou.j-n/etw. beiseite schiebenodsunout koho/co stranou

Vyskytuje se v

Spaß: Spaß beiseite!Žerty stranou!

stranou: j-n beiseite nehmenvzít koho stranou

poodejít: beiseite gehenpoodejít stranou

strana: etw. beiseite legendát co na stranu schovat

beiseite: Sie stand beiseite.Stála stranou.