Hlavní obsah

stranou

Příslovce

  • beiseite, abseits, seitwärtsskok stranouein Sprung zur Seitedržet se stranousich abseits haltenvzít koho stranouj-n beiseite nehmen

Vyskytuje se v

debetní: debetní stranadie Sollseite

levicový: levicová stranadie Linkspartei

pravicový: pravicové stranydie Rechtsparteien

přední: přední stranadie Vorderseite

sporný: sporné stranydie Prozessparteien

stranou: vzít koho stranouj-n beiseite nehmen

světový: geogr. světové stranydie Himmelsrichtungen

z, ze: z pravé stranyvon der rechten Seite

dát: dát (si) peníze stranouGeld beiseitelegen

dole: na straně 8 doleauf Seite 8 unten

fašistický: fašistická stranaeine faschistische Partei

hřbetní: hřbetní strana rukydie dorsale Handseite

kolébat se: kolébat se ze strany na stranusich hin und her wiegen

kývat se: kývat se ze strany na stranusich hin und her bewegen

levý: po levé stranězur linken Seite

následující: na následující straněauf der nächsten Seite

návětrný: návětrná strana domudie Wetterseite eines Hauses

odvalit se: Raněný se odvalil na stranu.Der Verwundete wälzte sich auf die Seite.

ohlížet se: ohlížet se na všechny stranysich nach allen Seiten umsehen

opéct se: Párek se opekl pouze z jedné strany.Das Würstchen wurde nur von einer Seite gebraten.

opoziční: opoziční stranadie Oppositionspartei

otevřít: otevřít knihu na straně 22das Buch auf Seite 22 aufschlagen

otřít se: Nápis na zadní straně se otřel.Die Schrift auf der Rückseite ist abgewetzt worden.

po: po obou stranáchauf beiden Seiten

politický: politická stranapolitische Partei

poodejít: poodejít stranoubeiseite gehen

pravicově: pravicově orientovaná stranadie rechtsgerichtete Partei

prosvítat: Na zadní straně papíru prosvítá text.Der Text scheint auf der Rückseite des Papiers durch.

přeběhnout: přeběhnout na druhou stranuauf die andere Seite hinüberlaufen

představitel: vedoucí představitel strany a státuder Hauptvertreter der Partei und des Staates

přívrženec: přívrženci politické stranydie Anhänger einer Partei

rozletět se: Hejno ptáků se rozletělo na všechny strany.Die Vogelschar ist auseinandergeflogen.

sprintovat: sprintovat na druhou stranu hřištěauf die Gegenseite des Sportplatzes sprinten

stavět se: stavět se na čí stranusich hinter j-n stellen

teta: teta z otcovy stranyeine Tante väterlicherseits

uhnout: Uhni se na stranu!Weich zur Seite aus!

vnější: na vnější straněan der Außenseite

vstoupit: vstoupit do stranyeiner Partei beitreten

všichni, všechny, všechna: na všechny stranynach allen Seiten

vyčistit: vyčistit stranu od kolaborantůeine Partei von Kollaborateuren säubern

vytočit: vytočit hlavu do stranyden Kopf zur Seite drehen

zadní: zadní stranadie Hinterseite, die Rückseite, die Kehrseite, budovy die Rückfront

založit: založit stranueine Partei gründen

nechat: nechat co stranouetw. beiseitelassen

postavit se: postavit se na stranu kohosich auf j-s Seite stellen

strana: ze všech stranvon allen Seiten

břeh: břeh řeky/jezera/moředas Flussufer/Seeufer/Meeresufer

hladina: hladina moředer Meeresspiegel

hloubka: hloubka moředie Meerestiefe

jaderský: Jaderské mořeAdriatisches Meer

jónský: geogr. Jónské mořeIonisches Meer

moře: plavba po mořidie Seefahrt

mrtvý: geogr. Mrtvé mořeTotes Meer

prasečí: vet. prasečí mordie Schweinepest

rudý: Rudé mořeRotes Meer

severní: geogr. Severní moředie Nordsee

apartmá: apartmá s výhledem na mořeein Appartement mit Aussicht auf das Meer

hukot: hukot moředas Brausen des Meeres

jenže: Je to pěkný pokoj, jenže nemá výhled na moře.Es ist ein schönes Zimmer, nur dass es keine Aussicht aufs Meer hat.

křižovat: křižovat mořemdas Meer kreuzen

mušle: poslouchat hučení moře v mušlidas Meeresrauschen in der Muschel hören

otevřený: otevřené mořeoffenes Meer

plavba: plavba po moři/kolem světadie Seefahrt/Weltschifffahrt

pobývat: pobývat každé léto u mořejedes Jahr am Meer verbringen

poflakovat se: Poflakoval se týden u moře.Er gammelte eine Woche am Meer.

pokochat se: pokochat se pohledem na mořesich an dem Blick auf das Meer ergötzen

rozbouřený: vyjet na rozbouřené mořeaufs stürmische Meer hinausfahren

rozbouřit: Vichřice rozbouřila moře.Der Sturm wühlte das Meer auf.

širý: širé moředas weite Meer

v, ve: koupat se v mořiim Meer baden

vát: Od moře vál prudký vítr.Stürmischer Wind blies vom Meer.

písek: jako zrnko písku v mořiwie Sand am Meer