Hlavní obsah

následující

Vyskytuje se v

následovat: Po období dešťů následovalo sucho.Auf die Regenzeiten folgte die Dürre.

následovat: Po přednášce následovala diskuze.An die Vorlesung war eine Diskussion angeschlossen.

následovat: Následujte mě.Folgen Sie mir bitte!

spěšně: spěšně následovatnacheilen

vy: Prosím, následujte mne...Bitte folgen Sie mir...

darauf: am Tag darauf/darauf folgenden Tagden nato/následující den

folgen: Folgen Sie mir bitte!Následujte mě prosím!

folgen: Sie folgte ihm in großem Abstand ins Haus.S velkým odstupem ho následovala do domu.

folgen: am folgenden Abendnásledující večer

nachgehen: den Eltern im Beruf nachgehennásledovat rodiče v povolání

willig: j-m willig folgenkoho ochotně následovat

zugehen: Das Paket geht Ihnen in den nächsten Tagen zu.Balík vám přijde v následujících dnech.