Hlavní obsah

následující

Vyskytuje se v

následující: na následující straněauf der nächsten Seite

spěšně: spěšně následovatnacheilen

vy: Prosím, následujte mne...Bitte folgen Sie mir...

darauf: den nato/následující denam Tag darauf/darauf folgenden Tag

folgen: Následujte mě prosím!Folgen Sie mir bitte!

nachgehen: následovat rodiče v povoláníden Eltern im Beruf nachgehen

willig: koho ochotně následovatj-m willig folgen

zugehen: Balík vám přijde v následujících dnech.Das Paket geht Ihnen in den nächsten Tagen zu.

následovat: Po období dešťů následovalo sucho.Auf die Regenzeiten folgte die Dürre.