Hlavní obsah

další

Přídavné jméno

  1. (následující, příští) der/die/das nächstedalší v pořadíder Nächste in der Reihenfolgepři další příležitostibei nächster Gelegenheit
  2. (navazující, pokračující) weiter, Weiter-, Fort-další vzdělávánídie Weiterbildung/Fortbildung

Vyskytuje se v

kolo: postoupit do dalšího kolain die nächste Runde aufsteigen

krok: podnikat další krokyweitere Schritte unternehmen

náklad: být spojen s dalšími nákladymit weiteren Kosten verbunden sein

promeškat: Promeškal další rok studia.Er hat ein weiteres Jahr von seinem Studium vertrödelt.

prosím: Další prosím!Der Nächste, bitte!

přičlenit: přičlenit ještě další provozovnunoch eine Betriebstätte angliedern

rázem: Rázem se objevily další potíže.Urplötzlich tauchten neue Schwierigkeiten auf.

započít se: Další etapa se započne v dubnu.Die nächste Etappe beginnt im April.

erneut: erneute Forderungen stellenstanovit další požadavky

Gelegenheit: bei nächster Gelegenheitpři další příležitosti

Zug: Wann geht der nächste Zug nach Berlin?Kdy jede další vlak do Berlína?