Hlavní obsah

příští

Vyskytuje se v

pokolení: příští pokoleníkommende Generationen

týden: minulý/příští týdenvorige/nächste Woche

ab: od příštího úterýab nächstem Dienstag

ausdehnen: protáhnout pobyt do příštího dneden Aufenthalt bis zum folgenden Tag ausdehnen

Monat: příští měsíc, v příštím měsíciim nächsten Monat

fahren: Kdy jede příští tramvaj?Wann fährt die nächste Straßenbahn?

Woche: příští týdenkommende/nächste Woche

příští: příští zastávku vystoupitnächste Station aussteigen