Hlavní obsah

příště

Vyskytuje se v

příští: příští zastávku vystoupitnächste Station aussteigen

podruhé: Příště už nepřijde pozdě.Das nächste Mal kommt er nicht wieder spät.

pokolení: příští pokoleníkommende Generationen

týden: minulý/příští týdenvorige/nächste Woche

ab: od příštího úterýab nächstem Dienstag

ausdehnen: protáhnout pobyt do příštího dneden Aufenthalt bis zum folgenden Tag ausdehnen

Monat: příští měsíc, v příštím měsíciim nächsten Monat

fahren: Kdy jede příští tramvaj?Wann fährt die nächste Straßenbahn?

Mal: příštědas nächste Mal

Woche: příští týdenkommende/nächste Woche

folgen: Pokračování příště.Die Fortsetzung folgt.

příště: Příště to dokončíme.Das nächste Mal beenden wir das.