Hlavní obsah

mal

Příslovce

Částice

  • užívá se k vyjádření zdvořilé výzvy, také ve formě otázkyHier, probier mal meinen Stift!Tu máš, vyzkoušej moji tužku!

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • užívá se k vyjádření časového okamžikudas nächste MalpříštěSie fliegt zum dritten Mal nach Asien.Poletí do Asie potřetí.Mit einem Mal(e) ist alles anders.Najednou je všechno jinak.ein für alle Mal (gelten)(platit) jednou provždy

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. von Mal zu Mal pokaždé, čím dálEr wird von Mal zu Mal besser.Je čím dál lepší.

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e/-ä-er

Vyskytuje se v

ansehen: Sieh (mal) (einer) an!To se podívejme!

ein, eine, ein: ein für alle Maljednou provždy

gern: Du kannst mich (mal) gern haben!Trhni si! Ty mi můžeš...!

Herrgott: Herrgott noch mal!Hergot!, Zatraceně! zakletí

hören: Hör mal!, Hören Sie mal!No poslyš(te)!

Jubeljahr: alle Jubeljahre (ein)maljednou za uherský rok/sto let

Mal: von Mal zu Malpokaždé, čím dál

Moment: Moment (mal)!Moment!, Okamžik!

Mondschein: Du kannst mir (mal) im Mondschein begegnen!Ty mi můžeš být ukradený!, Kašlu na tebe!

noch: noch (ein)malještě jednou

nun: nun (ein)malprostě, holt

Pfennig: jeden Pfennig (drei Mal) umdrehen, auf den Pfennig sehenobrátit každou korunu (dvakrát), koukat na každou korunu

sagen: Sagen wir (ein)malŘekněme, že ...

Teufel: den Teufel an die Wand malenmalovat čerta na zeď

warten: Warte mal!Počkej!, Okamžik!, Moment!

eineinhalb: eineinhalb mal so vieljedenapůlkrát tolik

erst(er,e,es): zum ersten Mal(e)poprvé, prvně

letzt(er,e,es): zum letzten Mal(e)naposled(y), posledně

wie: so sicher sein, wie zwei mal zwei vier istbýt tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvě

zweit(er,e,es): zum zweiten Malpodruhé, ještě jednou

aufhören: Hör mal endlich auf!Už konečně přestaň!

daran: Lass mich mal daran riechen.Nech mě k tomu přivonět.

durch: Lass mich mal durch =durchgehen.Nech mě projít.

erlauben: hovor. Erlaube mal/Erlauben Sie mal!No dovol(te)!

felsig: eine felsige Küste malennamalovat skalnaté pobřeží

genießbar: hovor. žert. Er ist wieder mal nicht genießbar.Ten je dneska zase nesnesitelný.

hässlich: ein hässliches Bild malennamalovat ošklivý obraz

herhören: Hört mal alle her!Všichni mě poslouchejte!

mal: Was will er mal werden?Čím chce (jednou) být?

passieren: Das kann jedem (mal) passieren.To se může stát každému.

probieren: Darf ich mal probieren?Smím ochutnat?

verdammen: Verdammt noch mal!Zatraceně!

welcher, welche, welches: das Kind, welches das schönste Bild gemalt hatdítě, které namalovalo nejkrásnější obrázek

zuhören: Jetzt hör(e) mir mal gut zu!Teď mě dobře poslouchej!

raten: hovor. Rat mal!Hádej!, Tipni si!

all: ein für alle Maljednou provždy