Hlavní obsah

gern, gerne

Příslovce

  1. rádetw. gern tun(u)dělat co rádvon Herzen gernze srdce rád
  2. j-n gern haben mít koho rád

Příslovce

  1. Du kannst mich (mal) gern haben! hovor., iron.Trhni si! Ty mi můžeš...!

Vyskytuje se v

geschehen: Gern geschehen!Rádo se stalo!

Herz: von Herzen gernze srdce rád

ja: Ja gern!Ano, rád!

hören: sich gern reden hörenrád se poslouchat

mögen: Kinder mögen gerne Süßigkeiten.Děti mívají rády sladkosti.

necken: Die beiden necken sich gern.Oba se rádi škádlí.

obgleich: Ich kann nicht kommen, obgleich ich gern möchte.Nemohu přijít, přestože bych rád.

stát se: Gern geschehen!Rádo se stalo.

brouzdat (se): Ich laufe gern durch den Tau.Rád se brouzdám rosou.

pospat si: Sonntags schläft er gern lange.V neděli si rád pospí.

rád: Ich möchte gerne fragen ...Rád bych se zeptal ...

rozkazovat: Sie kommandiert gern alle herum.Ráda všem rozkazuje.

smlouvat: Auf dem Markt handelt er gern (über den Preis).Rád na tržišti smlouvá.

také: Ich habe außer Mozart auch Bach gern.Mám rád kromě Mozarta také Bacha.

vařit: Kochst du gerne?Vaříš rád?

vtipkovat: Er scherzt gern.Rád vtipkuje.

vyvyšovat se: Er erhebt sich gern über die andern.Rád se vyvyšuje nad ostatní.

zacvičit si: Eva macht gern Aerobic.Eva si ráda zacvičí aerobik.

zakouřit si: Nach dem Mittagessen raucht er gern eine.Po obědě si rád zakouří.

zalenošit si: Am Sonntag faulenzt er gerne.V neděli si rád zalenoší.

zatancovat si: Sie tanzt gern mit ihm.Ráda si s ním zatančí.

utlouct se: Er isst Schokolade für sein Leben gern.Po čokoládě by se utloukl.

gern: j-n gern habenmít koho rád