Hlavní obsah

bereitwillig

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

ochotně: ochotně poskytnout informacibereitwillig Auskunft geben

ochotný: být mimořádně ochotnýaußerordentlich bereitwillig sein