Hlavní obsah

ochotně

Příslovce

  • bereit(willig), entgegenkommend(erweise), gerne, gefällig(erweise)ochotně poskytnout informacibereitwillig Auskunft geben

Vyskytuje se v

ochotný: ochotný prodavačein hilfsbereiter Verkäufer

so: Byla tak ochotná a pomohla mi.Sie war so freundlich, mir zu helfen.

willig: koho ochotně následovatj-m willig folgen

ochotně: ochotně poskytnout informacibereitwillig Auskunft geben