Hlavní obsah

geschehen

Slovesogeschieht, geschah, i. geschehen

  1. dít se, udát se, stát se neštěstí ap.Er tut, als wäre nichts geschehen.Dělá, jako by se nic nestalo.
  2. j-m stát se, dít se, přihodit se komu neštěstí ap.Der Kollegin ist Unrecht geschehen.Kolegyni bylo ukřivděno.

Slovesogeschieht, geschah, i. geschehen

  1. Geschehe, was da wolle. se stane, co se stane.
  2. Gern geschehen! Rádo se stalo!
  3. etw. Akk geschehen lassen dopustit co, nezabránit čemu bezpráví ap.
  4. Das geschieht dir recht! hovor.Dobře ti tak!
  5. es ist um j-n/etw. geschehen po kom/čem je (veta), s kým/čím je amen

Das, podstatné jméno~s, ~; mst Sg

Vyskytuje se v

recht: Das geschieht dir recht!To ti patří!, Tady to máš!, To máš za to!

stát se: Rádo se stalo.Gern geschehen!

často: Často se stává, že ...Es geschieht oft, dass ...

dění: politické děnípolitisches Geschehen

nedávno: hovor. Stalo se to teď nedávno.Es ist neulich geschehen.

nějaký: Stalo se to před nějakými deseti roky.Es geschah vor etwa zehn Jahren.

pozorovatel: nezaujatý pozorovatel děníein neutraler Beobachter des Geschehens

rád: Rádo se stalo.Gern geschehen.

semlít se: Tuším, že se tu něco semele.Mir schwant, dass hier etwas geschehen wird.

zřídka: Stává se to velmi zřídka.Es geschieht sehr selten.