Hlavní obsah

geschehen

Slovesogeschieht, geschah, i. geschehen

  1. dít se, udát se, stát se neštěstí ap.Er tut, als wäre nichts geschehen.Dělá, jako by se nic nestalo.
  2. j-m stát se, dít se, přihodit se komu neštěstí ap.Der Kollegin ist Unrecht geschehen.Kolegyni bylo ukřivděno.

Slovesogeschieht, geschah, i. geschehen

  1. Geschehe, was da wolle. se stane, co se stane.
  2. Gern geschehen! Rádo se stalo!
  3. etw. Akk geschehen lassen dopustit co, nezabránit čemu bezpráví ap.
  4. Das geschieht dir recht! hovor.Dobře ti tak!
  5. es ist um j-n/etw. geschehen po kom/čem je (veta), s kým/čím je amen

Das, podstatné jméno~s, ~; mst Sg

Vyskytuje se v

recht: Das geschieht dir recht!To ti patří!, Tady to máš!, To máš za to!

stát se: Gern geschehen!Rádo se stalo.

často: Es geschieht oft, dass ...Často se stává, že ...

dění: politisches Geschehenpolitické dění

nedávno: Es ist neulich geschehen.hovor. Stalo se to teď nedávno.

nějaký: Es geschah vor etwa zehn Jahren.Stalo se to před nějakými deseti roky.

pozorovatel: ein neutraler Beobachter des Geschehensnezaujatý pozorovatel dění

rád: Gern geschehen.Rádo se stalo.

semlít se: Mir schwant, dass hier etwas geschehen wird.Tuším, že se tu něco semele.

zřídka: Es geschieht sehr selten.Stává se to velmi zřídka.

geschehen: Geschehe, was da wolle.Ať se stane, co se stane.