Hlavní obsah

rád

Přídavné jméno

  1. (ochotně, s radostí) gern(e), frohNejraději jsem doma.Am liebsten bin ich zu Hause.Jsem rád, že ...Ich bin froh, dass ...Rád vás poznávám.Es freut mich, Sie kennenzulernen.Rád bych se zeptal ...Ich möchte gerne fragen ...Rádo se stalo.Gern geschehen.
  2. mít rád (milovat) mögen, gernhaben, lieb habenMá ráda čokoládu.Sie mag Schokolade.mít rád společnostGesellschaft gern haben
  3. raději (doporučení) lieberJdi raději domů!Geh lieber nach Hause!Raději to nezkoušej.Versuche es lieber nicht.

Vyskytuje se v

stát se: Rádo se stalo.Gern geschehen!

brouzdat (se): Rád se brouzdám rosou.Ich laufe gern durch den Tau.

místo: Místo aby napsal, raději zavolá.Statt zu schreiben, ruft er lieber an.

moc: Byl bych moc rád.Ich wäre sehr froh.

pomlčet: Ty raději pomlč!Schweig lieber!

pospat si: V neděli si rád pospí.Sonntags schläft er gern lange.

proč: Proč už ji nemáš rád?Weshalb magst du sie nicht mehr?

rozkazovat: Ráda všem rozkazuje.Sie kommandiert gern alle herum.

smlouvat: Rád na tržišti smlouvá.Auf dem Markt handelt er gern (über den Preis).

také: Mám rád kromě Mozarta také Bacha.Ich habe außer Mozart auch Bach gern.

tedy: To jsem tedy rád.Da bin ich aber froh.

vařit: Vaříš rád?Kochst du gerne?

velmi: Jsem velmi rád, že...Ich bin sehr froh, dass ...

vidět: Jsem rád, že tě vidím.Schön dich zu sehen.

vtipkovat: Rád vtipkuje.Er scherzt gern.

vypnout: Radši jsem vypnul motor.Ich habe lieber den Motor abgestellt.

vyvyšovat se: Rád se vyvyšuje nad ostatní.Er erhebt sich gern über die andern.

zacvičit si: Eva si ráda zacvičí aerobik.Eva macht gern Aerobic.

zakouřit si: Po obědě si rád zakouří.Nach dem Mittagessen raucht er gern eine.

zalenošit si: V neděli si rád zalenoší.Am Sonntag faulenzt er gerne.

zatancovat si: Ráda si s ním zatančí.Sie tanzt gern mit ihm.

zavézt: Zavez vůz raději do dvora.Fahr den Wagen lieber in den Hof.

rád: mít rádmilovat mögen, gernhaben, lieb haben