Hlavní obsah

vidět

Vyskytuje se v

výše: viz výšesiehe oben

co: Co má novou práci, neviděl jsem ho.Seitdem er den neuen Job hat, habe ich ihn nicht gesehen.

černě: vidět vše černěalles schwarz sehen

daleko: vidět daleko do budoucnostiweit in die Zukunft sehen

dvojitě: vidět všechno dvojitěalles doppelt sehen

dvojmo: hovor. vidět dvojmodoppelt sehen

hned: To se hned tak nevidí.Das sieht man nicht so oft.

jaktěživ: Kdo to jaktěživ viděl?Wer hat es je gesehen?

kdyby: Kdybys to jen viděl!Wenn du es nur gesehen hättest!

kus: vidět kus světaein Stück Welt gesehen haben

minimální: minimální trvanlivost: viz obalmindestens haltbar bis: siehe Packung

naposled: Kdy jsme se viděli naposled?Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?

postava: vidět v dálce tmavou postavuin der Ferne eine dunkle Gestalt sehen

sám, sama, samo, samý: Sama to viděla.Sie hat es selbst gesehen.

tak: Vidíš to také tak?Siehst du das auch so?

ti, ty, ta: Vidíš ty hory v dáli?Siehst du die Berge in der Ferne?

úhel: vidět co z jiného úhluetw. aus einer anderen Sicht sehen

vidět se: Vidíme se každý týden.Wir sehen uns jede Woche.

chlup: vidět na čem (každý) chlupein Haar in jeder Suppe finden

moct: nemoci koho/co (ani) vidětj-n/etw. nicht (mehr) ausstehen können

rudě: vidět ruděrotsehen

růžový: vidět co růžovými brýlemietw. durch eine rosarote Brille sehen

haltbar: minimální trvanlivost: viz obalmindestens haltbar bis: siehe Packung

Zusammenhang: vidět co v souvislostechetw. im Zusammenhang sehen

Anlass: nevidět důvod k omluvěkeinen Anlass zur Entschuldigung sehen

demnächst: Co nevidět se budou brát.Sie werden demnächst heiraten.

erleben: Už jste něco takového zažili/viděli?Hat man so etwas schon erlebt?

finden: Nic na tom nevidím.Ich finde nichts daran.

greifbar: Hory jsou už vidět.přen. Die Berge sind schon greifbar nahe.

haben: Viděl jsem ho.Ich habe ihn gesehen.

herauskommen: Viděl jsem ho vyjít z domu.Ich habe ihn aus dem Haus herauskommen sehen.

ihn: Viděl jsi ho?Hast du ihn gesehen?

nur: Viděl jsem ho jen chvíli.Ich habe ihn nur kurze Zeit gesehen.

Seele: Nebyla vidět ani duše.Keine Seele war zu sehen.

sehen: Vidí už jen na jedno oko.Sie sieht nur noch auf/mit einem Auge.

selbst: Sama to viděla (na vlastní oči).Sie hatte es selbst gesehen.

sie: Neviděl jsi Gabi? – Viděl, je v zahradě.Hast du Gabi gesehen? – Ja, sie ist im Garten.

sooft: Vždy, když ji vidím, mám radost.Sooft ich sie sehe, freue ich mich.

Welt: Viděl jsem (pěkný) kus světa.Ich bin viel in der Welt herumgekommen.

fortkommen: Už ať tě tu nevidím!, Vypadni!Mach, dass du fortkommst!

vidět: Je vidět, že ...Man sieht, dass ...