Hlavní obsah

Seele

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. duše psychikaeine edle/empfindsame Seelešlechetná/citlivá duše
  2. expr.duše člověkKeine Seele war zu sehen.Nebyla vidět ani duše.
  3. odb.provazec, kabílek

Vyskytuje se v

Seele: z hloubi dušeaus ganzer Seele

Teufel: upsat svou duši ďábluseine Seele dem Teufel verschreiben

erleichtern: ulevit svému svědomíseine Seele erleichtern

duše: mít citlivou dušieine empfindliche Seele haben

chorý: chorá dušeleidende Seele

nesmrtelný: nesmrtelná dušeunsterbliche Seele

rýha: přen. rýhy na dušiSchrammen auf der Seele

souzvuk: souzvuk dušíder Einklang der Seelen

spasit: spasit svoji dušiseine Seele erlösen

splynutí: duševní splynutíder Einklang der Seelen

zranitelný: mít lehce zranitelnou dušieine leicht empfindliche Seele haben

mluvit: mluvit komu z dušej-m aus der Seele sprechen

tělo: tělem i dušímit Leib und Seele

Herz: být jedno tělo, jedna dušeein Herz und eine Seele sein