Hlavní obsah

černě

Příslovce

  1. (černou barvou) schwarz
  2. (smutně) schwarzvidět vše černěalles schwarz sehen

Vyskytuje se v

černý: schwarze Pockenmed. černé neštovice

kůň: der Geheimfavoritčerný kůň (závodu)

labuť: der Trauerschwanlabuť černá

neštovice: die Windpocken/Schwarzpockenmed. plané/černé neštovice

obchod: der Schwarzhandelčerný obchod

pasažér: der Schwarzfahrerčerný pasažér

Petr: schwarzer Peterčerný Petr

skládka: wilde Müllkippe/Deponiečerná skládka

skříňka: der Flug(daten)schreiberčerná skříňka

tiskařský: die Druckerschwärzetiskařská čerň

trh: schwarzer Markt, der Schwarzmarktčerný trh

černě: alles schwarz sehenvidět vše černě

černo: Es war finster, fast schwarz.Bylo zamračeno, až černo.

barva: etw. schwarzmalenpřen. malovat co černými barvami

bílý: etw. schwarz auf weiß habenmít co černé na bílém

havran: rabenschwarz seinbýt (černý) jako havran

myšlenka: schwarze Gedanken habenmít černé myšlenky

ovce: schwarzes Schaf in der Familie seinbýt černou ovcí rodiny

trefa: ein Schuss ins Schwarzetrefa do černého

Erdteil: der Schwarze ErdteilČerný kontinent, Afrika

Kaffee: schwarzen/heißen/starken Kaffee trinkenpít černou/horkou/silnou kávu

Macht: dunkle Mächtečerné síly

Magie: schwarze Magiečerná magie

und: das Kleid mit roten und schwarzen Streifenšaty s červenými a černými pruhy

nicht: Schnee ist nicht schwarz, sondern weiß.Sníh není černý, ale bílý.

čerň: die Druckerschwärzetiskařská čerň