Hlavní obsah

kůň

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (zvíře) das Pferdjet/cválat na konireiten/galoppierenvýp. trojský kůňder Trojaner, trojanisches Pferdhoupací kůňdas Schaukelpferd
  2. hovor.(jednotka výkonu) die Pferdestärke
  3. (šachová figurka) der Springer, das Pferd
  4. hovor.(tip, osoba) der Favoritčerný kůň (závodu)der Geheimfavorit

Vyskytuje se v

chřípí: die Pferdenüsterchřípí koně

potit se: wie ein Affe schwitzenpotit se jako kůň

šlechtitel: die Pferdezüchteršlechtitelé koní

vraný: der Rappevraný kůň

bodat: einem Pferd die Sporen gebenbodat koně ostruhami

grošovaný: der Apfelschimmelgrošovaný kůň

jezdit: reitenjezdit na koni

ohlávka: ein Pferd am Halfter führenvést koně za ohlávku

plašit: die Pferde scheu machenplašit koně

pobídnout: das Pferd zum Galopp antreibenpobídnout koně k trysku

podkova: dem Pferd das Hufeisen anschlagenpřibít koni podkovu

pokopat: Das Pferd hat den Reiter getreten.Kůň pokopal jezdce.

sesadit: ein Kind vom Pferd herunterhebensesadit dítě z koně

shodit: Das Pferd hat den Reiter abgeworfen.Kůň shodil jezdce.

slézt: vom Pferd absteigenslézt z koně

vzepnout se: Das erschrockene Pferd hat sich aufgebäumt.Vyděšený kůň se vzepjal.

zkrátka: das Pferd kurzhaltendržet koně zkrátka

zkrotnout: Nach der Dressur wurde das Pferd zahm.Po výcviku kůň zkrotl.

špatný: aufs falsche Pferd setzenvsadit na špatného koně

ausspannen: ein Pferd aus dem Pflug ausspannenvypřáhnout koně z pluhu

zu: zu Pferdna koni

Eisen: die blitzenden Eisen der Pferdejiskřivé podkovy koní

Pferd: auf einem Pferd/ein Pferd reitenrajtovat/jezdit na koni

reiten: auf einem Pferd reitenjezdit na koni

Sattel: dem Pferd den Sattel auflegenosedlat koně

setzen: Er hat 100 Euro auf das Pferd gesetzt.Vsadil na toho koně 100 euro.

Spur: die Spur eines Schlittens/Pferdesdráha sáněk/stopa koně

Sturz: ein Sturz aus dem Fenster/mit dem Fahrrad/vom Pferdpád z okna/kola/koně

werfen: Das Pferd warf ihn aus dem Sattel.Kůň ho vyhodil ze sedla.

Zügel: dem Pferd die Zügel anlegendát koni opratě

kůň: der Trojaner, trojanisches Pferdvýp. trojský kůň