Hlavní obsah

špatný

Přídavné jméno

  1. (nekvalitní) schlecht, schlimm, schwachšpatný zrakschlechte Augenšpatné zdravíschwache Gesundheitmít špatnou náladuschlechte Laune haben, schlecht gelaunt seinšpatný vtipschlechter Witz
  2. (nečestný - člověk, čin ap.) schlecht, schlimm, übeldostat se do špatné společnostiin schlechte Gesellschaft geratenšpatný skutekeine böse Tatšpatná pověstschlechter Ruf
  3. (nesprávný) falschšpatná odpověďeine falsche Antwortuvést špatná datafalsche Daten angeben
  4. (zpráva ap.) schlecht, schlimm, übelmít špatné svědomíein schlechtes Gewissen haben

Vyskytuje se v

nálada: guter/schlechter Laune seinbýt v špatné/dobré náladě

pověst: einen guten/schlechten Ruf habenmít dobrou/špatnou pověst

horší: schlechter als j./etw.horší než kdo/co

jméno: einen guten/schlechten Namen habenmít dobré/špatné jméno

odlišit: Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheidenNeumí odlišit dobré víno od špatného.

plavec: ein guter/schlechter Schwimmerdobrý/špatný plavec

pomocník: einen guten/schlechten Helfer habenmít dobrého/špatného pomocníka

proklínat: schlechtes Wetter verwünschenproklínat špatné počasí

společnost: in eine schlechte Gesellschaft geratendostat se do špatné společnosti

tělo: falsche Körperhaltungšpatné držení těla

uchránit: das Kind vor der schlechten Gesellschaft bewahrenuchránit dítě před špatnou společností

vytočit: Ich habe mich verwählt.Vytočil jsem špatné číslo.

vzrušit se: sich über eine schlechte Nachricht aufregenvzrušit se špatnou zprávou

z důvodu: aufgrund des schlechten Wettersz důvodu špatného počasí

adresa: an der falschen Adresse seinbýt na špatné adrese

cesta: auf dem falschen Weg seinbýt na špatné cestě

dostat se: über die Runde kommendostat se z nejhoršího

venku: aus dem Gröbsten heraus sein, über den Berg seinbýt z nejhoršího venku

Adressat: falscher Adressat/Adressat unbekanntšpatný adresát/adresát neznámý

aufsparen: einen Vorrat für Notzeiten aufsparenušetřit si zásobu na horší časy

Auskunft: j-m (eine) falsche Auskunft gebendát komu špatnou informaci

ausstehen: Er hat viel Böses ausstehen müssen.Musel vydržet hodně špatného.

Geruch: in einen schlechten Geruch kommenmít špatnou pověst

irreleiten: sich durch einen falschen Eindruck irreleiten lassennechat se oklamat špatným dojmem

mies: in miese Laune geratenupadnout do špatné nálady

Richtung: in die falsche Richtung gehenjít špatným směrem

schlecht: ein schlechtes Essen kochenuvařit špatné jídlo

schwach: schwache Augen habenmít špatné oči

Sicht: eine gute/klare/schlechte Sichtdobrá/jasná/špatná viditelnost

Stil: schlechten Stil schwimmenplavat špatným stylem

Tag: ein schwarzer Tagšpatný den, den blbec

trennen: die guten Nachrichten von den schlechten trennenoddělovat dobré zprávy od špatných

wegen: wegen des schlechten Wetterskvůli špatnému počasí

špatný: schlechter Witzšpatný vtip