Hlavní obsah

schwach

Vyskytuje se v

Geschlecht: slabé pohlaví ženydas schwache Geschlecht

schwach: slabé pohlaví ženydas schwache Geschlecht

Seite: být čí slabou stránkou matematika ap.j-s schwache Seite sein

Charakter: mít slabý/silný charaktereinen schwachen/starken Charakter haben

Leistung: podat slabý výkoneine schwache Leistung erbringen

prsa: přen. být slabý na prsaschwach auf der Brust sein

slabý: slabé pohlavídas schwache Geschlecht

sloveso: silná/slabá slovesastarke/schwache Verben

chabý: chabé vědomostischwache/mäßige Kenntnise

osvětlení: slabé/denní/umělé/slavnostní osvětleníschwache/tägliche/künstliche/festliche Beleuchtung

slabě: slabě se bránitsich schwach wehren

slábnout: Paměť starých lidí slábne.Das Gedächtnis der alten Leute wird schwächer.

špatný: špatné zdravíschwache Gesundheit

zeslábnout: zeslábnout nemocíwegen der Krankheit schwach werden

chvilka: ve slabé chvilcein einer schwachen Stunde

Geist: Člověk míní, pánbůh mění.Der Geist ist willig aber das Fleisch ist schwach.