Hlavní obsah

müde

Vyskytuje se v

werden: alt/gesund/müde/zornig werdenzestárnout/uzdravit se/unavit se/rozzuřit se

etwas: Ich bin noch etwas müde.Jsem ještě trochu unavený.

ich: Ich bin müde.Jsem unavený.

laufen: sich müde laufenunavit se během/chůzí

letzt(er,e,es): In der letzten Zeit bin ich sehr müde.Poslední dobou jsem velmi unavená.

nur: Ich war nicht krank, nur müde.Nebyla jsem nemocná, jen unavená.