Hlavní obsah

schwach

Vyskytuje se v

Geist: Der Geist ist willig aber das Fleisch ist schwach.Člověk míní, pánbůh mění.

Geschlecht: das schwache Geschlechtslabé pohlaví ženy

Seite: j-s schwache Seite seinbýt čí slabou stránkou matematika ap.

Charakter: einen schwachen/starken Charakter habenmít slabý/silný charakter

Leistung: eine schwache Leistung erbringenpodat slabý výkon

prsa: přen. být slabý na prsaschwach auf der Brust sein

slabý: slabé pohlavídas schwache Geschlecht

slabý: hovor. čí slabá stránkaj-s schwache Seite, j-s Schwäche

sloveso: silná/slabá slovesastarke/schwache Verben

chabý: chabé vědomostischwache/mäßige Kenntnise

osvětlení: slabé/denní/umělé/slavnostní osvětleníschwache/tägliche/künstliche/festliche Beleuchtung

slabě: slabě se bránitsich schwach wehren

slábnout: Paměť starých lidí slábne.Das Gedächtnis der alten Leute wird schwächer.

slabý: mít slabou paměťschwaches Gedächtnis haben

špatný: špatné zdravíschwache Gesundheit

zeslábnout: zeslábnout nemocíwegen der Krankheit schwach werden

chvilka: ve slabé chvilcein einer schwachen Stunde