Hlavní obsah

čestný

Vyskytuje se v

legie: Čestná legieřád die Ehrenlegion

diplom: čestný diplomdas Ehrendiplom

kolečko: sport. čestné kolečkoder Ehrenkreis

prohlášení: čestné prohlášeníVersicherung an Eides statt, eidesstattliche Versicherung

slovo: čestné slovodas Ehrenwort

doprovod: čestný doprovod kohoj-s Ehrengefolge

nečestný: nečestný obchodníkein unehrlicher Geschäftsmann

občan: koho jmenovat čestným občanemj-n zum Ehrenbürger ernennen

Ehrenwort: dát komu čestné slovo na coj-m sein Ehrenwort auf etw. Akk geben

unfair: použít nečestných prostředkůzu unfairen Mitteln greifen

čestný: čestné slovodas Ehrenwort