Hlavní obsah

společnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (skupina osob) die Gesellschaft, die Gemeinschaftdostat se do špatné společnostiin eine schlechte Gesellschaft geraten
  2. (zájmové sdružení) die Gesellschaft, der Verein, die Gemeinschaft
  3. (instituce, podnik) die Gesellschaft, die Organisation, der Bundakciová společnostdie Aktiengesellschaftspolečnost s ručením omezenýmGesellschaft mit beschränkter Haftung
  4. (souhrn lidských vztahů) die Gesellschaft
  5. (vyšší společenské vrstvy) die Gesellschaft, die Kreisedáma z lepší společnostieine Dame aus besseren Kreisen
  6. (společenská zábava) die Gesellschaft

Vyskytuje se v

akciový: die Aktiengesellschaftakciová společnost

analýza: die Gesellschaftsanalyseanalýza společnosti

dceřiný: die Tochtergesellschaftekon. dceřiná společnost

elektrárenský: die Kraftwerksgesellschaftelektrárenská společnost

holdingový: die Holdinggesellschaftholdingová společnost

konzumní: die Konsumgesellschaftsociol. konzumní společnost

mateřský: die Muttergesellschaftekon. mateřská společnost

pojišťovací: die Versicherungsgesellschaftpojišťovací společnost

prvobytný: die Urgesellschafthist. prvobytná společnost

rejdařský: die Reedereigesellschaftrejdařská společnost

ručení: Gesellschaft mit beschränkter Haftungspolečnost s ručením omezeným

uzavřený: eine geschlossene Gesellschaftuzavřená společnost

bavit: Er hat die ganze Gesellschaft unterhalten.Bavil celou společnost.

dnešní: die heutige Gesellschaftdnešní společnost

kapitalistický: kapitalistische Gesellschaftkapitalistická společnost

komanditní: die Kommanditgesellschaft KGkomanditní společnost

lepší: Er verkehrt nur in besserer Gesellschaft.Pohybuje se jen v lepší společnosti.

mravnost: die Moral der Gesellschaftmravnost společnosti

nemorální: unmoralische Gesellschaftnemorální společnost

ožít: Sie lebt in seiner Gesellschaft auffällig auf.V jeho společnosti nápadně ožije.

příjemný: angenehme Gesellschaft/Pflichtpříjemná společnost/povinnost

působit: Die Gesellschaft ist seit zehn Jahren auf dem Markt tätig.Společnost působí na trhu už deset let.

rád: Gesellschaft gern habenmít rád společnost

spravovat: den Besitz der Gesellschaft verwaltenspravovat majetek společnosti

špatný: in schlechte Gesellschaft geratendostat se do špatné společnosti

uchránit: das Kind vor der schlechten Gesellschaft bewahrenuchránit dítě před špatnou společností

veselý: eine lustige Gesellschaftveselá společnost

vpravit se: sich in einer Gesellschaft einlebenvpravit se do společnosti

besser: in bessere Gesellschaft kommendostat se do lepší společnosti

Gesellschaft: j-s Gesellschaft suchenvyhledávat čí společnost

Anschluss: Anschluss findenseznámit se, najít si společnost

aufgliedern: die Gesellschaft in Klassen aufgliedernrozdělit společnost do tříd

společnost: die Aktiengesellschaftakciová společnost