Hlavní obsah

působit

Vyskytuje se v

dojem: einen soliden Eindruck machenpůsobit solidním dojmem

komicky: komisch wirken/aussehenpůsobit/vypadat komicky

mocně: auf j-n mächtig wirkenmocně působit na koho

muka: j-m die Qual verursachenpůsobit komu muka

nesnáz: Schwierigkeiten bereitenpůsobit nesnáze

nezdravě: auf j-n ungesund wirkenpůsobit na koho nezdravě

uvolněný: einen gelösten Eindruck machenpůsobit uvolněným dojmem

abgekämpft: einen abgekämpften Eindruck machenpůsobit schváceným dojmem

zerfahren: zerfahren wirkenpůsobit rozervaně

kindlich: kindlich wirkenpůsobit dětsky

missionarisch: missionarisch tätig seinpůsobit jako misionář

monumental: monumental wirkenpůsobit monumentálně

scheinen: Er bemühte sich, ruhig zu scheinen.Snažil se působit klidně.

unnahbar: unnahbar wirkenpůsobit uzavřeně

působit: j-m Freude bereitenpůsobit komu radost