Hlavní obsah

pracovat

Nedokonavé sloveso

  1. (dělat práci) arbeiten, Arbeit leisten(manuálně) werkenpracovat rukama/hlavoumit den Händen/dem Kopf arbeitenpracovat na poliauf dem Feld werken
  2. (vykonávat zaměstnání) arbeiten, einen Beruf ausübenpracovat jako stolařals Tischler arbeitenpracovat na poštěbei der Post arbeitenpracovat na směnyin Schichten arbeitenpracovat přes časÜberstunden machen
  3. (být činný) arbeiten
  4. (používat při práci) arbeiten, handhabenpracovat na počítačiam Computer arbeiten
  5. (fungovat) arbeiten

Vyskytuje se v

naplno: jet/pracovat naplnovoll fahren/arbeiten

almužna: pracovat za almužnufür ein Almosen arbeiten

: Ať je sobota, nebo neděle, pořád pracuje.Ob Samstag oder Sonntag, er arbeitet immer.

denně: Kolik hodin denně pracujete?Wie viel Stunden pro Tag arbeiten Sie?

dohromady: pracovat dohromady s kýmmit j-m zusammen arbeiten

hosteska: pracovat jako hosteska na veletrhuauf der Messe als Hostess arbeiten

ilegálně: ilegálně pracovatillegal arbeiten, schwarzarbeiten

model: pracovat jako modelals Model(l) arbeiten

mokro: pracovat v mokruin der Nässe arbeiten

načerno: pracovat načernoschwarzarbeiten

nevyčerpatelně: nevyčerpatelně pracovatunerschöpflich arbeiten

ocelárna: pracovat v ocelárněim Stahlwerk arbeiten

odpoledne: pracovat celé odpoledneden ganzen Nachmittag arbeiten

ostošest: pracovat ostošestmit Volldampf arbeiten

plantáž: pracovat na plantážíchauf Plantagen arbeiten

potravinářství: pracovat v potravinářstvíin der Nahrungsmittelindustrie arbeiten

prádelna: pracovat v prádelněin einer Wäscherei arbeiten

projekt: pracovat na projektuan einem Projekt arbeiten

přes, přese: pracovat přes časÜberstunden machen

příznačný: Pracoval s příznačnou skromností.Er hat mit bezeichnender Bescheidenheit gearbeitet.

různý: pracovat za různých podmínekunter verschiedenen Bedingungen arbeiten

řečnit: Neřečni a pracuj!Schwatze nicht und arbeite!

směna: pracovat na dvě směnyin zwei Schichten arbeiten

soustavně: systematicky pracovat/postupovatsystematisch arbeiten/vorgehen

spíkr: Pracoval v televizi jako spíkr.Er arbeitete beim Fernsehen als Ansager.

šachta: pracovat na šachtěim Bergwerk arbeiten

těžce: těžce pracovatschwer arbeiten

tlak: pracovat pod tlakemunter Druck arbeiten

víc: Více pracovat, méně mluvit.Mehr arbeiten, weniger sprechen.

vinice: pracovat na viniciim Weinberg arbeiten

vyspávat: Pracuje v noci a ve dne vyspává.Er arbeitet nachts und am Tag schläft er.

zahrádka: pracovat na zahrádceim Garten arbeiten

zodpovědně: zodpovědně pracovatverantwortlich arbeiten

kdo: Kdo nepracuje, ať nejí.Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.

auswärts: pracovat mimo bydlištěauswärts arbeiten

bei: pracovat u poštybei der Post arbeiten

durch: pracovat (po) celý denden ganzen Tag durch arbeiten

emsig: na čem pilně pracovatan etw. emsig arbeiten

fern: pracovat ve vzdáleném městěin ferner Stadt arbeiten

halbtags: pracovat na poloviční úvazekhalbtags arbeiten

nackt: pracovat svlečený do půl tělamit nacktem Oberkörper arbeiten

nahe: pracovat nedaleko nádražínahe beim Bahnhof arbeiten

Post: pracovat u poštybei der Post arbeiten

als: Pracuje jako učitel.Er arbeitet als Lehrer.

ängstlich: pracovat s úzkostlivou přesnostímit ängstlicher Genauigkeit arbeiten

arbeiten: již dlouho pracovat na své knizeseit langem an seinem Buch arbeiten

da: Hodně jsme pracovali, proto si teď uděláme dovolenou.Wir haben viel gearbeitet, da machen wir jetzt Urlaub.

einerseits: Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi plat připadá příliš nízký.Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.

Entgelt: pracovat za odměnugegen/für Entgelt arbeiten

Garten: pracovat na zahraděim Garten arbeiten

Geld: Nechává své peníze pracovat.Er lässt sein Geld arbeiten.

jemand: Znám někoho, kdo tam již pracuje.Ich kenne jemand(en), der dort schon arbeitet.

pausenlos: Pracuje bez přestávek.Er arbeitet pausenlos.

Staat: pracovat ve státní správěbeim Staat arbeiten

tätig: pracovat jako učitelals Lehrer tätig sein

tun: Musím pracovat.Ich habe zu tun.

um: Je příliš nemocný, než aby mohl pracovat.Er ist zu krank, um zu arbeiten.

völlig: Pracuje naprosto spolehlivě.Er arbeitet völlig zuverlässig.

drei: Pracuje/Jí za dva.Er arbeitet/isst für drei.

pracovat: pracovat rukama/hlavoumit den Händen/dem Kopf arbeiten