Hlavní obsah

denně

Příslovce

  1. (za den) täglich, am Tag, pro TagKolik hodin denně pracujete?Wie viel Stunden pro Tag arbeiten Sie?
  2. (každý den) (all)täglichotevřeno denně od 8 do 12 (hodin)geöffnet täglich von acht bis zwölf (Uhr)

Vyskytuje se v

denní: der Tageslohndenní mzda

potřeba: der Tagesbedarf an Vitamin Cdenní potřeba vitamínu C

příjem: die Tagesaufnahme von Nährstoffendenní příjem živin

rozpis: die Tagesaufschlüsselung von etw.denní rozpis čeho

tržba: die Tageseinnahmedenní tržba

osvětlení: schwache/tägliche/künstliche/festliche Beleuchtungslabé/denní/umělé/slavnostní osvětlení

program: das Tagesprogramm bestimmenstanovit denní program

režim: tägliche Routinedenní režim

roznáška: tägliche Postzustellungdenní roznáška pošty

rozvrh: der Tagesplan/Wochenplan/Monatsplandenní/týdenní/měsíční rozvrh

se, si: sich täglich waschendenně se mýt

světlo: am hellen Tage, bei Tageslichtza (denního) světla

vykouřit: Er verraucht eine Schachtel Zigaretten pro Tag.Vykouří denně krabičku cigaret.

ausschließlich: täglich ausschließlich des Sonntagsdenně kromě neděle

Gebrauch: für den täglichen Gebrauchpro denní potřebu/užívání

Gegenstand: die Gegenstände des täglichen Bedarfspředměty denní potřeby

qualmen: Er qualmt täglich 30 Zigaretten.Hulí denně 30 cigaret.

Tag: dreimal am Tagtřikrát denně

zweimal: zweimal täglichdvakrát denně

denně: Wie viel Stunden pro Tag arbeiten Sie?Kolik hodin denně pracujete?