Hlavní obsah

denní

Přídavné jméno

  1. (týkající se 24 hodin) Tag(es)-, täglichdenní mzdader Tageslohndenní menudas Tagesmenü
  2. (za bílého dne) Tag(es)-denní světlodas Tageslichtdenní dobadie Tageszeit
  3. (denně konaný) Tages-, täglichdenní tiskdie Tagespressedenní studiumdas Tagesstudium

Vyskytuje se v

potřeba: denní potřeba vitamínu Cder Tagesbedarf an Vitamin C

příjem: denní příjem živindie Tagesaufnahme von Nährstoffen

rozpis: denní rozpis čehodie Tagesaufschlüsselung von etw.

tržba: denní tržbadie Tageseinnahme

osvětlení: slabé/denní/umělé/slavnostní osvětleníschwache/tägliche/künstliche/festliche Beleuchtung

program: stanovit denní programdas Tagesprogramm bestimmen

režim: denní režimtägliche Routine

roznáška: denní roznáška poštytägliche Postzustellung

rozvrh: denní/týdenní/měsíční rozvrhder Tagesplan/Wochenplan/Monatsplan

světlo: za (denního) světlaam hellen Tage, bei Tageslicht

světlo: motor. světla pro denní svícenídas Tagfahrlicht

Gebrauch: für den täglichen Gebrauchpro denní potřebu/užívání

Gegenstand: die Gegenstände des täglichen Bedarfspředměty denní potřeby