Hlavní obsah

denní

Přídavné jméno

  1. (týkající se 24 hodin) Tag(es)-, täglichdenní mzdader Tageslohndenní menudas Tagesmenü
  2. (za bílého dne) Tag(es)-denní světlodas Tageslichtdenní dobadie Tageszeit
  3. (denně konaný) Tages-, täglichdenní tiskdie Tagespressedenní studiumdas Tagesstudium

Vyskytuje se v

potřeba: der Tagesbedarf an Vitamin Cdenní potřeba vitamínu C

příjem: die Tagesaufnahme von Nährstoffendenní příjem živin

rozpis: die Tagesaufschlüsselung von etw.denní rozpis čeho

tržba: die Tageseinnahmedenní tržba

osvětlení: schwache/tägliche/künstliche/festliche Beleuchtungslabé/denní/umělé/slavnostní osvětlení

program: das Tagesprogramm bestimmenstanovit denní program

režim: tägliche Routinedenní režim

roznáška: tägliche Postzustellungdenní roznáška pošty

rozvrh: der Tagesplan/Wochenplan/Monatsplandenní/týdenní/měsíční rozvrh

světlo: am hellen Tage, bei Tageslichtza (denního) světla

Gebrauch: für den täglichen Gebrauchpro denní potřebu/užívání

Gegenstand: die Gegenstände des täglichen Bedarfspředměty denní potřeby

denní: der Tageslohndenní mzda