Hlavní obsah

světlo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (viditelné záření) das Lichtza (denního) světlaam hellen Tage, bei Tageslichtměsíční světlodas Mondlicht
  2. (svítidlo) das Licht, die Leuchtepouliční světladie Straßenlaternenmotor. dálková světladie Fernlichter

Vyskytuje se v

bleskový: das Blitzlichtfot. bleskové světlo

dálkový: das Fernlichtmotor. dálková světla

denní: das Tageslichtdenní světlo

koncový: das Schlusslichtkoncové světlo (na vozidle)

mlhový: der Nebelscheinwerferdopr. mlhové světlo

množství: die Lichtmengemnožství světla

parkovací: das Standlichtparkovací světla

rozptyl: die Lichtstreuungfyz. rozptyl světla

věčný: ewiges Lichtcírk. věčné světlo

zadní: die Hinterbremse/das Rücklichtmotor. zadní brzda/světlo

záďový: das Hecklichtzáďové světlo

matný: mattes Lichtmatné světlo

mdlý: ein fahles Lichtmdlé světlo

mihotat se: Ein rotes Licht flimmerte in der Ferne.V dálce se mihotalo červené světlo.

podráždit: Das Licht hat meine Augen gereizt.Světlo mi podráždilo oči.

pohltit: Licht schluckenpohltit světlo

rozlít se: Das Licht hat sich über das Zimmer ergossen.Světlo se rozlilo po pokoji.

rozptylovat: Die Linse (zer)streut das Licht.fyz. Čočka rozptyluje světlo.

rozsvítit se: Die Straßenlichter begannen zu leuchten.Pouliční světla se rozsvítila.

rozzářený: strahlendes Lichtrozzářené světlo

rozzářit se: Die Neonlichter begannen zu strahlen.Neonová světla se rozzářila.

světle: hellblausvětle modrá

tlumený: gedämpftes Kerzenlichttlumené světlo svíček

vypnutý: Das Licht ist aus.Světlo je vypnuté.

zamžourat: bei grellem Licht blinzelnzamžourat při prudkém světle

zapnutý: angemachtes Licht ausschaltenvypnout zapnuté světlo

zelenavý: ein grünliches Lichtzelenavé světlo

zelený: hellgrünsvětle zelený

zhasnout: Mach das Licht im Flur aus!Zhasni světlo na chodbě!

zhasnutý: Alle Lichter sind aus.Všechna světla jsou zhasnutá.

špatný: in einem falschen Licht erscheinenukázat se ve špatném světle

gegen: das Gläschen gegen das Licht haltendržet sklenku proti světlu

Licht: das Licht anmachenrozsvítit světlo

aus: Licht aus!Zhasnout (světlo)!

bescheinen: Mondlicht bescheint die Dächer.Měsíční světlo osvětluje střechy.

hindern: Viel Licht hindert mich beim Schlafen.Moc světla mě ruší při spaní.

Schicht: lichtempfindliche Schichtvrstva citlivá na světlo

strahlen: Das Licht strahlt durch eine Membrane.Světlo svítí skrz membránu.

světlo: das Mondlichtměsíční světlo