Hlavní obsah

mdlý

Přídavné jméno

  1. (nevýrazný) fade, trüb(e)mdlá chuťfader Geschmack
  2. (malátný, zesláblý) lasch, matt, schlaffmdlý stisk rukyein lascher Händedruck
  3. (slabý, matný) fahl, flau, mattmdlé světloein fahles Licht

Vyskytuje se v

fade: einen faden Geschmack habenmít mdlou chuť

mdlý: fader Geschmackmdlá chuť