Hlavní obsah

živý

Přídavné jméno

  1. (žijící) lebend(ig), Lebend-Je živý?Ist er am Leben?živá přírodabelebte Naturživý plotdie Heckeživá vodadas Lebenswasser
  2. (čilý, plný života) lebhaft, munter, lebendigživé dítěein lebhaftes Kindživá diskuseeine angeregte Diskussion
  3. přen.(rušný - ulice ap.) rege, belebt, lebhaftživá dopravareger Verkehr
  4. (skutečný, opravdový) lebhaft, lebendigživá představaeine lebendige Vorstellungexpr. živá mrtvolaeine wandelnde Leicheživý přenosdie Live-Übertragung
  5. (stále trvající) lebhaft, lebendig
  6. (o barvě) frisch, lebhaft, lebendig
  7. být živ(ý) (žít) am Leben sein, lebenživ a zdrávgesund und munter

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

obraz: živý obrazlebendes Bild

plot: živý plotdie Hecke/ein lebender Zaun

příroda: živá/neživá přírodabelebte/unbelebte Natur

vysílání: živé vysílánídie Livesendung

neživý: neživá přírodaunbelebte Natur

rozvířit se: Rozvířila se živá diskuse.Es entbrannte eine lebhafte Diskussion

vyváznout: Měl štěstí, že vyvázl živý.Er hatte Glück, dass er dem Tod entkommen ist.

maso: tnout koho do živého masaj-m unter die Haut gehen

Materie: lebende/tote Materieživá/neživá hmota

Zaun: ein lebender Zaunživý plot

Zelle: lebende/tote Zellenživé/mrtvé buňky

Natur: die (un)belebte Natur(ne)živá příroda

stutzen: eine Hecke stutzenzkrátit živý plot

umfassen: den Garten mit einer Hecke umfassenobehnat zahradu živým plotem

umgeben: einen Garten mit einer Hecke umgebenobehnat zahradu živým plotem

verbergen: sich hinter einer Hecke verbergenukrývat se za živým plotem

Zeichnung: přen. eine lebendige Zeichnung der Charaktereživé vykreslení charakterů