Hlavní obsah

živý

Přídavné jméno

  1. (žijící) lebend(ig), Lebend-Je živý?Ist er am Leben?živá přírodabelebte Naturživý plotdie Heckeživá vodadas Lebenswasser
  2. (čilý, plný života) lebhaft, munter, lebendigživé dítěein lebhaftes Kindživá diskuseeine angeregte Diskussion
  3. přen.(rušný - ulice ap.) rege, belebt, lebhaftživá dopravareger Verkehr
  4. (skutečný, opravdový) lebhaft, lebendigživá představaeine lebendige Vorstellungexpr. živá mrtvolaeine wandelnde Leicheživý přenosdie Live-Übertragung
  5. (stále trvající) lebhaft, lebendig
  6. (o barvě) frisch, lebhaft, lebendig
  7. být živ(ý) (žít) am Leben sein, lebenživ a zdrávgesund und munter

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

obraz: živý obrazlebendes Bild

plot: živý plotdie Hecke/ein lebender Zaun

příroda: živá/neživá přírodabelebte/unbelebte Natur

vysílání: živé vysílánídie Livesendung

neživý: neživá přírodaunbelebte Natur

rozvířit se: Rozvířila se živá diskuse.Es entbrannte eine lebhafte Diskussion

vyváznout: Měl štěstí, že vyvázl živý.Er hatte Glück, dass er dem Tod entkommen ist.

maso: tnout koho do živého masaj-m unter die Haut gehen

Materie: živá/neživá hmotalebende/tote Materie

Zaun: živý plotein lebender Zaun

Zelle: živé/mrtvé buňkylebende/tote Zellen

Natur: (ne)živá přírodadie (un)belebte Natur

stutzen: zkrátit živý ploteine Hecke stutzen

umfassen: obehnat zahradu živým plotemden Garten mit einer Hecke umfassen

umgeben: obehnat zahradu živým plotemeinen Garten mit einer Hecke umgeben

verbergen: ukrývat se za živým plotemsich hinter einer Hecke verbergen

Zeichnung: živé vykreslení charakterůpřen. eine lebendige Zeichnung der Charaktere

živý: živá přírodabelebte Natur