Hlavní obsah

rege

Přídavné jménoreger, regst-

  1. čilý, živý, aktivní, zdatnýkörperlich und geistig noch sehr rege seinbýt tělesně i duševně ještě velmi zdatný
  2. živý, bujný fantazie ap.

Vyskytuje se v

regen: sich regen(po)hnout se list na stromě ap.

Regen: aus dem Regen in die Traufe kommendostat se z bláta do louže

aufgrund, auf Grund: auf Grund des Regenskvůli dešti

Andauer: bei längerer Andauer des Regens...při delším trvání deště...

aufhalten: Der Regen hat mich aufgehalten.Zdržel mě déšť.

daheimbleiben: Sollte es morgen regen, bleiben wir daheim.Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.

nachlassen: Der Regen lässt nach.Déšť ustává.

sagen: Ich sage, es gibt heute noch Regen.Říkám vám, že dnes ještě bude pršet.

übergehen: Bald wird der Schnee in Regen übergehen.Brzy se sněžení změní v déšť.

unterstehen: Hier können wir während des Regens unterstehen.Tady můžeme v dešti stát.

rege: körperlich und geistig noch sehr rege seinbýt tělesně i duševně ještě velmi zdatný