Hlavní obsah

regen

Sloveso

  1. kniž.etw. Akk hýbat, pohybovat čím nohou, rukou ap.
  2. sich regen (po)hnout se list na stromě ap.Es war alles still, nichts regte sich.Vše bylo tiché, nic se ani nepohnulo.

Der, podstatné jméno~s, ~; mst Sg

  1. déšťdurch den Regen laufenutíkat deštěm
  2. záplava velké množstvíein Regen von Blumenzáplava květin

Der, podstatné jméno~s, ~; mst Sg

  1. aus dem Regen in die Traufe kommen hovor.dostat se z bláta do louže
  2. j-n im Regen (stehen) lassen, in den Regen stellen hovor.nechat koho ve štychu

Vyskytuje se v

aufgrund, auf Grund: auf Grund des Regenskvůli dešti

rege: körperlich und geistig noch sehr rege seinbýt tělesně i duševně ještě velmi zdatný

Andauer: bei längerer Andauer des Regens...při delším trvání deště...

aufhalten: Der Regen hat mich aufgehalten.Zdržel mě déšť.

daheimbleiben: Sollte es morgen regen, bleiben wir daheim.Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.

nachlassen: Der Regen lässt nach.Déšť ustává.

sagen: Ich sage, es gibt heute noch Regen.Říkám vám, že dnes ještě bude pršet.

übergehen: Bald wird der Schnee in Regen übergehen.Brzy se sněžení změní v déšť.

unterstehen: Hier können wir während des Regens unterstehen.Tady můžeme v dešti stát.

namrzající: namrzající déšťgefrierender Regen

pleskat: Déšť pleská do oken.Der Regen patscht gegen die Scheiben.

podněcovat: Tato kniha podněcuje k přemýšlení.Dieses Buch regt zum Nachdenken an.

poloha: v nižších polohách déšťRegen in niedrigeren Lagen

rozčílit se: U televize se pořád rozčiluje.Er regt sich stets beim Fernsehen auf.

rozčilovat: Hluk ho velmi rozčiluje.Der Lärm regt ihn sehr auf.

rozčilovat: Nerozčiluj mě!Reg mich nicht auf!

rozčilovat se: Zbytečně se nerozčiluj.Reg dich nicht umsonst auf.

rozvodnit se: Řeka se po dešti rozvodnila.Der Fluss schwoll nach dem Regen an.

rušně: žít rušněrege leben

rušno: Na pláži bylo rušno.Am Strand herrschte ein reges Leben.

rušný: rušná debataeine rege Debatte

slábnout: Déšť postupně slábne.Der Regen lässt allmählich nach.

spláchnout: Déšť spláchl špínu z chodníku.Der Regen hat den Schmutz von dem Gehweg weggespült.

spustit se: Spustil se déšť.Der Regen ging nieder.

to: To prší!Solch ein Regen!

ukrýt se: ukrýt se před deštěmsich vor dem Regen verstecken

vyschnout: Cesta už po dešti vyschla.Der Weg ist nach dem Regen schon wieder getrocknet.

vytrvalý: vytrvalý déšťanhaltender Regen

zeslábnout: Déšť po chvíli zeslábl.Der Regen ließ nach einer Weile nach.

živo: V domě je často živo.Im Haus herrscht oft reges Leben.

živý: živá dopravareger Verkehr

bláto: dostat se z bláta do louževom Regen in die Traufe kommen

déšť: dostat se z deště pod okapvom Regen in die Traufe geraten

louže: dostat se z bláta do louževom Regen in die Traufe kommen

okap: dostat se z deště pod okapvom Regen in die Traufe kommen

přijít: přijít z deště pod okapvom Regen in die Traufe kommen