Hlavní obsah

regen

Sloveso

  1. kniž.etw. Akk hýbat, pohybovat čím nohou, rukou ap.
  2. sich regen (po)hnout se list na stromě ap.Es war alles still, nichts regte sich.Vše bylo tiché, nic se ani nepohnulo.

Der, podstatné jméno~s, ~; mst Sg

  1. déšťdurch den Regen laufenutíkat deštěm
  2. záplava velké množstvíein Regen von Blumenzáplava květin

Der, podstatné jméno~s, ~; mst Sg

  1. aus dem Regen in die Traufe kommen hovor.dostat se z bláta do louže
  2. j-n im Regen (stehen) lassen, in den Regen stellen hovor.nechat koho ve štychu

Vyskytuje se v

Regen: aus dem Regen in die Traufe kommendostat se z bláta do louže

aufgrund, auf Grund: auf Grund des Regenskvůli dešti

rege: körperlich und geistig noch sehr rege seinbýt tělesně i duševně ještě velmi zdatný

Andauer: bei längerer Andauer des Regens...při delším trvání deště...

aufhalten: Der Regen hat mich aufgehalten.Zdržel mě déšť.

daheimbleiben: Sollte es morgen regen, bleiben wir daheim.Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.

nachlassen: Der Regen lässt nach.Déšť ustává.

sagen: Ich sage, es gibt heute noch Regen.Říkám vám, že dnes ještě bude pršet.

übergehen: Bald wird der Schnee in Regen übergehen.Brzy se sněžení změní v déšť.

unterstehen: Hier können wir während des Regens unterstehen.Tady můžeme v dešti stát.

namrzající: gefrierender Regennamrzající déšť

pleskat: Der Regen patscht gegen die Scheiben.Déšť pleská do oken.

podněcovat: Dieses Buch regt zum Nachdenken an.Tato kniha podněcuje k přemýšlení.

poloha: Regen in niedrigeren Lagenv nižších polohách déšť

rozčílit se: Er regt sich stets beim Fernsehen auf.U televize se pořád rozčiluje.

rozčilovat: Der Lärm regt ihn sehr auf.Hluk ho velmi rozčiluje.

rozčilovat se: Reg dich nicht umsonst auf.Zbytečně se nerozčiluj.

rozvodnit se: Der Fluss schwoll nach dem Regen an.Řeka se po dešti rozvodnila.

rušně: rege lebenžít rušně

rušno: Am Strand herrschte ein reges Leben.Na pláži bylo rušno.

rušný: eine rege Debatterušná debata

slábnout: Der Regen lässt allmählich nach.Déšť postupně slábne.

spláchnout: Der Regen hat den Schmutz von dem Gehweg weggespült.Déšť spláchl špínu z chodníku.

spustit se: Der Regen ging nieder.Spustil se déšť.

to: Solch ein Regen!To prší!

ukrýt se: sich vor dem Regen versteckenukrýt se před deštěm

vyschnout: Der Weg ist nach dem Regen schon wieder getrocknet.Cesta už po dešti vyschla.

vytrvalý: anhaltender Regenvytrvalý déšť

zeslábnout: Der Regen ließ nach einer Weile nach.Déšť po chvíli zeslábl.

živo: Im Haus herrscht oft reges Leben.V domě je často živo.

živý: reger Verkehrživá doprava

bláto: vom Regen in die Traufe kommendostat se z bláta do louže

déšť: vom Regen in die Traufe geratendostat se z deště pod okap

louže: vom Regen in die Traufe kommendostat se z bláta do louže

okap: vom Regen in die Traufe kommendostat se z deště pod okap

přijít: vom Regen in die Traufe kommenpřijít z deště pod okap

regen: sich regen(po)hnout se list na stromě ap.