Hlavní obsah

rege

Vyskytuje se v

regen: sich regen(po)hnout se list na stromě ap.

Regen: aus dem Regen in die Traufe kommendostat se z bláta do louže

Regen: j-n im Regen (stehen) lassen, in den Regen stellennechat koho ve štychu

aufgrund, auf Grund: auf Grund des Regenskvůli dešti

Andauer: bei längerer Andauer des Regens...při delším trvání deště...

aufhalten: Der Regen hat mich aufgehalten.Zdržel mě déšť.

daheimbleiben: Sollte es morgen regen, bleiben wir daheim.Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.

nachlassen: Der Regen lässt nach.Déšť ustává.

regen: Es war alles still, nichts regte sich.Vše bylo tiché, nic se ani nepohnulo.

Regen: durch den Regen laufenutíkat deštěm

Regen: ein Regen von Blumenzáplava květin

sagen: Ich sage, es gibt heute noch Regen.Říkám vám, že dnes ještě bude pršet.

übergehen: Bald wird der Schnee in Regen übergehen.Brzy se sněžení změní v déšť.

unterstehen: Hier können wir während des Regens unterstehen.Tady můžeme v dešti stát.

namrzající: namrzající déšťgefrierender Regen

pleskat: Déšť pleská do oken.Der Regen patscht gegen die Scheiben.

podněcovat: Tato kniha podněcuje k přemýšlení.Dieses Buch regt zum Nachdenken an.

poloha: v nižších polohách déšťRegen in niedrigeren Lagen

rozčílit se: U televize se pořád rozčiluje.Er regt sich stets beim Fernsehen auf.

rozčilovat: Hluk ho velmi rozčiluje.Der Lärm regt ihn sehr auf.

rozčilovat: Nerozčiluj mě!Reg mich nicht auf!

rozčilovat se: Zbytečně se nerozčiluj.Reg dich nicht umsonst auf.

rozvodnit se: Řeka se po dešti rozvodnila.Der Fluss schwoll nach dem Regen an.

rušně: žít rušněrege leben

rušno: Na pláži bylo rušno.Am Strand herrschte ein reges Leben.

rušný: rušná debataeine rege Debatte

slábnout: Déšť postupně slábne.Der Regen lässt allmählich nach.

spláchnout: Déšť spláchl špínu z chodníku.Der Regen hat den Schmutz von dem Gehweg weggespült.

spustit se: Spustil se déšť.Der Regen ging nieder.

to: To prší!Solch ein Regen!

ukrýt se: ukrýt se před deštěmsich vor dem Regen verstecken

vyschnout: Cesta už po dešti vyschla.Der Weg ist nach dem Regen schon wieder getrocknet.

vytrvalý: vytrvalý déšťanhaltender Regen

zeslábnout: Déšť po chvíli zeslábl.Der Regen ließ nach einer Weile nach.

živo: V domě je často živo.Im Haus herrscht oft reges Leben.

živý: živá dopravareger Verkehr

bláto: dostat se z bláta do louževom Regen in die Traufe kommen

déšť: dostat se z deště pod okapvom Regen in die Traufe geraten

louže: dostat se z bláta do louževom Regen in die Traufe kommen

okap: dostat se z deště pod okapvom Regen in die Traufe kommen

přijít: přijít z deště pod okapvom Regen in die Traufe kommen