Hlavní obsah

rege

Přídavné jménoreger, regst-

  1. čilý, živý, aktivní, zdatnýkörperlich und geistig noch sehr rege seinbýt tělesně i duševně ještě velmi zdatný
  2. živý, bujný fantazie ap.

Vyskytuje se v

regen: sich regen(po)hnout se list na stromě ap.

Regen: aus dem Regen in die Traufe kommendostat se z bláta do louže

aufgrund, auf Grund: auf Grund des Regenskvůli dešti

Andauer: bei längerer Andauer des Regens...při delším trvání deště...

aufhalten: Der Regen hat mich aufgehalten.Zdržel mě déšť.

daheimbleiben: Sollte es morgen regen, bleiben wir daheim.Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.

nachlassen: Der Regen lässt nach.Déšť ustává.

sagen: Ich sage, es gibt heute noch Regen.Říkám vám, že dnes ještě bude pršet.

übergehen: Bald wird der Schnee in Regen übergehen.Brzy se sněžení změní v déšť.

unterstehen: Hier können wir während des Regens unterstehen.Tady můžeme v dešti stát.

namrzající: gefrierender Regennamrzající déšť

pleskat: Der Regen patscht gegen die Scheiben.Déšť pleská do oken.

podněcovat: Dieses Buch regt zum Nachdenken an.Tato kniha podněcuje k přemýšlení.

poloha: Regen in niedrigeren Lagenv nižších polohách déšť

rozčílit se: Er regt sich stets beim Fernsehen auf.U televize se pořád rozčiluje.

rozčilovat: Der Lärm regt ihn sehr auf.Hluk ho velmi rozčiluje.

rozčilovat se: Reg dich nicht umsonst auf.Zbytečně se nerozčiluj.

rozvodnit se: Der Fluss schwoll nach dem Regen an.Řeka se po dešti rozvodnila.

rušně: rege lebenžít rušně

rušno: Am Strand herrschte ein reges Leben.Na pláži bylo rušno.

rušný: eine rege Debatterušná debata

slábnout: Der Regen lässt allmählich nach.Déšť postupně slábne.

spláchnout: Der Regen hat den Schmutz von dem Gehweg weggespült.Déšť spláchl špínu z chodníku.

spustit se: Der Regen ging nieder.Spustil se déšť.

to: Solch ein Regen!To prší!

ukrýt se: sich vor dem Regen versteckenukrýt se před deštěm

vyschnout: Der Weg ist nach dem Regen schon wieder getrocknet.Cesta už po dešti vyschla.

vytrvalý: anhaltender Regenvytrvalý déšť

zeslábnout: Der Regen ließ nach einer Weile nach.Déšť po chvíli zeslábl.

živo: Im Haus herrscht oft reges Leben.V domě je často živo.

živý: reger Verkehrživá doprava

bláto: vom Regen in die Traufe kommendostat se z bláta do louže

déšť: vom Regen in die Traufe geratendostat se z deště pod okap

louže: vom Regen in die Traufe kommendostat se z bláta do louže

okap: vom Regen in die Traufe kommendostat se z deště pod okap

přijít: vom Regen in die Traufe kommenpřijít z deště pod okap

rege: körperlich und geistig noch sehr rege seinbýt tělesně i duševně ještě velmi zdatný