Hlavní obsah

lebhaft

Vyskytuje se v

vorstellen: sich etw. lebhaft vorstellen könnenumět si co živě představit

rozvířit se: Es entbrannte eine lebhafte DiskussionRozvířila se živá diskuse.

živě: lebhaft gestikulierenživě gestikulovat

živý: ein lebhaftes Kindživé dítě