Hlavní obsah

beweglich

Vyskytuje se v

Sache: bewegliche Sachenmovitosti, movitý majetek

majetek: movitý/nemovitý majetekbewegliches/unbewegliches Vermögen

movitý: movitý majetekbewegliche Habe

pohyblivý: střelba na pohyblivý cíldas Schießen auf ein bewegliches Ziel