Hlavní obsah

beweglich

Vyskytuje se v

Sache: bewegliche Sachenmovitosti, movitý majetek

majetek: bewegliches/unbewegliches Vermögenmovitý/nemovitý majetek

movitý: bewegliche Habemovitý majetek

pohyblivý: das Schießen auf ein bewegliches Zielstřelba na pohyblivý cíl