Hlavní obsah

aufhalten

Vyskytuje se v

Tür: j-m die Tür aufhaltenpodržet komu dveře

ohřát se: Dlouho ses doma neohřál.Du hast dich zu Hause nicht lange aufgehalten.

pobýt: pobýt rok v zahraničísich ein Jahr im Ausland aufhalten

podržet: podržet komu dveřej-m die Tür aufhalten

pozastavit se: pozastavit se nad čí drzostísich über j-s Frechheit aufhalten

pozdržet: pozdržet žáky ve tříděSchüler in der Klasse aufhalten

pozdržet se: pozdržet se v prácisich bei der Arbeit aufhalten

přidržet: přidržet dveředie Tür aufhalten

zbrzdit: zbrzdit vývoj čehodie Entwicklung etw. Gen aufhalten