Hlavní obsah

aufhalten

Vyskytuje se v

Tür: j-m die Tür aufhaltenpodržet komu dveře

ohřát se: Du hast dich zu Hause nicht lange aufgehalten.Dlouho ses doma neohřál.

pobýt: sich ein Jahr im Ausland aufhaltenpobýt rok v zahraničí

podržet: j-m die Tür aufhaltenpodržet komu dveře

pozastavit se: sich über j-s Frechheit aufhaltenpozastavit se nad čí drzostí

pozdržet: Schüler in der Klasse aufhaltenpozdržet žáky ve třídě

pozdržet se: sich bei der Arbeit aufhaltenpozdržet se v práci

přidržet: die Tür aufhaltenpřidržet dveře

zbrzdit: die Entwicklung etw. Gen aufhaltenzbrzdit vývoj čeho

aufhalten: sich zu Hause aufhaltenzdržovat se doma