Hlavní obsah

verhalten

Slovesoverhält, ie, a

  1. sich verhalten chovat se, počínat si, jednatsich ruhig verhaltenchovat se klidně
  2. sich verhalten mít se o věcechDie Angelegenheit verhält sich nämlich so ...Ta záležitost se má totiž tak...

Das, podstatné jméno~s, odb. ~

Vyskytuje se v

lässig: sich sehr lässig verhaltenchovat se velmi přirozeně

passiv: sich passiv verhaltenchovat se pasivně

elitär: ein elitäres Verhalten habenmít elitářské chování

hysterisch: j-s hysterisches Verhalten ignorierenignorovat čí hysterické chování

indifferent: sich indifferent verhaltenchovat se lhostejně

rätselhaft: Sein Verhalten ist mir rätselhaft.Jeho chování je mi záhadou.

unbegreiflich: Sein Verhalten ist mir unbegreiflich.Jeho chování je pro mě nepochopitelné.

verhalten: verhaltener Zornpotlačovaný hněv

Verhalten: sein Verhalten gegen j-n, zu j-m ändernzměnit své chování vůči komu, ke komu

vorbildlich: sich vorbildlich verhaltenvzorně se chovat

domácký: häusliches Verhaltendomácké chování

ignorantský: ignorantes Verhaltenignorantské chování

lhostejný: laxes/gleichgültiges Verhaltenlhostejné chování

liberálně: sich zu j-m liberal verhaltenchovat se liberálně ke komu

mást: Sein Verhalten macht mich irre.Jeho chování mě mate.

mizerný: mieses Verhaltenmizerné počínání

nanejvýš: sich zu den anderen äußerst unverträglich verhaltenchovat se k jiným nanejvýše nesnášenlivě

neosobní: unpersönliches Verhalten gegenüber j-m/etw.neosobní chování ke komu/čemu

nerudný: grobes Verhaltennerudné chování

neurotický: neurotisches Verhaltenneurotické chování

okoukaný: abgegucktes Verhaltenokoukané chování

omluvit: sich bei j-m für unpassendes Verhalten entschuldigenomluvit se komu za nevhodné chování

pohoršit se: sich über j-s Verhalten entrüstenpohoršit se nad chováním koho

rozčarovaný: Sie ist von seinem Verhalten enttäuscht.Je rozčarovaná z jeho chování.

rozhořčit: Sein Verhalten hat mich erbittert.Jeho chování mě rozhořčilo.

vytočit: Er war über ihr Verhalten ganz aufgebracht.Její chování ho vytočilo.

vzorně: sich beispielhaft verhaltenchovat se vzorně

zjemnit: sein Verhalten verfeinernzjemnit své chování

verhalten: sich ruhig verhaltenchovat se klidně