Hlavní obsah

aushalten

Vyskytuje se v

vytrvat: Vytrvala u nemocného až do rána.Sie hat bei dem Kranken bis zum Morgen ausgehalten.