Hlavní obsah

vorhalten

Vyskytuje se v

vorhalten: sich beim Gähnen die Hand vorhaltendržet si při zívání ruku před ústy

vyčíst: Man kann ihm nichts vorhalten.Není mu možné nic vyčíst.

vytknout: j-m die Faulheit vorhaltenvytknout komu lenost

Spiegel: j-m den Spiegel vorhaltennastavit komu zrcadlo