Hlavní obsah

aktiv

Vyskytuje se v

aktivum: jmění Aktiva aktiva

aktivní: ekon. aktivní bilanceaktive Bilanz

nepeněžní: die Sachaktivanepeněžní aktiva

rod: slovesný rod činný/trpnýdas Aktiv/Passiv

aktivně: aktivně pomáhat komuj-m aktiv helfen

pobídnout: pobídnout žáky k aktivní práciSchüler zur aktiven Arbeit anregen

popohnat: popohnat žáky k aktivní prácidie Schüler zur aktiven Arbeit antreiben

relaxace: aktivní relaxaceaktive Entspannung

aktiv: aktivně se podílet na čemsich aktiv an etw. beteiligen

bilanzieren: Aktiva und Passiva bilanzierensestavit bilanci aktiv a pasiv